ข่าวการเมือง » ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงทางไซเบอร์

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงทางไซเบอร์

22 มิถุนายน 2017
243   0


ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ 28-29 มิ.ย.นี้ ปูทางจัดตั้งศูนย์ไซเบอร์อาเซียนในอนาคต

น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงการต่างประเทศ จะร่วมมือกับกระทรวงกลาโหม และกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน นี้ เพื่อสานต่อข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28 และ 29 ที่เวียงจันทน์ สปป.ลาว ที่ต้องการให้ประเทศสมาชิกอาเซียน จัดตั้งหน่วยงานติดตามและเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านไซเบอร์เป็นการเฉพาะ รวมทั้ง กำหนดมาตรการด้านกฎหมายร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงไซเบอร์ เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์ไซเบอร์อาเซียนในอนาคตต่อไป

“การประชุมดังกล่าว จะมีการหารือร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้เชี่ยวชาญจากประเทศนอกภูมิภาค ในประเด็นหลัก ได้แก่ แนวปฏิบัติที่ดีและประสบการณ์ในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ , แนวทางความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ในกรอบความร่วมมือต่างๆ ของอาเซียน ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการส่งเสริมความมั่นคงทางไซเบอร์ และการต่อต้านภัยคุกคาม ที่สืบเนื่องจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลไทยส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาค” น.ส.บุษฎี กล่าว