ข่าวภูเก็ต » เร่งดันสถานที่ราชการทุกแห่ง ต้องมีศูนย์ข้อมูลข่าว กฟภ.กระบี่

เร่งดันสถานที่ราชการทุกแห่ง ต้องมีศูนย์ข้อมูลข่าว กฟภ.กระบี่

21 มิถุนายน 2017
323   0

ที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กฟภ.กระบี่ และขนส่งกระบี่ พบทั่วประเทศ ร้อยละ 80 ยังไม่มีศูนย์ข้อมูลขาวสาร เร่งดันสถานที่ราชการทุกแห่ง ต้องมีศูนย์ข้อมูลข่าวครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ในเดือนสิงหานี้

วันที่ 21 มิ.ย.60 นายจเร พันธ์เปรื่อง ที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ และสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่ดี ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่กำหนดให้ ปี 2560 เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดยมีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ และ ขนส่งจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ

นายจเร พันธ์เปรื่อง ที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามโครงการส่งเสริมและแนะนำหน่วยงานของรัฐจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการและปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 หลังจากที่พบว่า อีกประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ยังไม่มีการจัดตั้งข้อมูลข่าวสาร นอกจากจะเป็นการกระตุ้นให้ส่วนราชการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารแล้วยังเน้นย้ำให้เห็นความจำเป็นของการมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ การแสดงข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายให้ประชาชนสืบค้นได้โดยสะดวก

สำหรับการประเมินและวัดผลโครงการฯจังหวัดจะต้องรายงานผลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทั้งหน่วยงานภูมิภาคและท้องถิ่นต่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2560 โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะรวบรวมสรุปเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป คาดว่าการดำเนินการดังกล่าวจะสามารถกระตุ้นหน่วยงานของ

รัฐทุกแห่งให้ความสำคัญในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และสามารถนำข้อมูลข่าวสารมาจัดแสดงให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้อย่างถูกต้อง