ข่าวการเมือง » นายกฯ ตรวจเยี่ยมติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วน ที่จ.ขอนแก่น

นายกฯ ตรวจเยี่ยมติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วน ที่จ.ขอนแก่น

21 มิถุนายน 2017
317   0


นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางถึงจ.ขอนแก่นแล้ว เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อน ไทยแลนด์ 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

เมื่อเวลา 08.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ อาทิพล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินถึงท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจที่ จ.ขอนแก่น ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการศึกษาวิจัย พร้อมตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

นายกรัฐมนตรีและคณะ จะเดินทางไปศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อน ไทยแลนด์ 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” และ จะเยี่ยมชมนิทรรศการ “วิจัยและนวัตกรรม มข. เพื่อ Thailand 4.0” ประกอบด้วย ด้านเกษตรและอาหาร ผลงานวิจัยด้านสุขภาพ ด้านวัสดุและพลังงานในอนาคต ผลการวิจัยด้านการศึกษา ผลงานวิจัยด้าน Bio economy ผลงานวิจัยด้านนวัตกรรม ICT การดำเนินโครงการ Smart City เป็นต้น หลังจากนั้นจะเดินทางไปยัง อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบการผลิตนาโนซิลิกอน จากแกลบและเถ้าแกลบ ที่ใช้ผลิตขั้วแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปที่สหกรณ์โคนมขอนแก่น ที่บ้านซำจาน ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น โดยนายกรัฐมนตรีจะมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4 – 01) จำนวน 5 แปลง และมอบโรงรวบรวมผลิตน้ำนมดิบ โรงผสมอาหารสัตว์ให้กับสหกรณ์โคนม ขอนแก่น จำกัด พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการธนาคารโคนมทดแทน จำนวน 4.95 ล้านบาท และมอบเงินโครงการยางพาราปูพื้นโรงเลี้ยงโคนมจำนวน 1.99 ล้านบาท และจะพบปะเกษตร 1,200 คน

และเยี่ยมชมนิทรรศการภาพรวมการพัฒนาการเกษตรประกอบด้วยศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร zoning by agri-map การบริหารจัดการน้ำ มาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่ข้าวแปลงใหญ่มะม่วงบ้านแฮด แปลงใหญ่ผักซำสูง แปลงใหญ่สหกรณ์โคนมขอนแก่น บริษัทประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่นจำกัด โรงผลิตนมโรงเรียนและสาธิตการตรวจสอบคุณภาพนม ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะดื่มนมโรงเรียนพร้อมกับถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนด้วย โดยนายกรัฐมนตรี และคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น ในเวลา 17.40 น.