ข่าวการเมือง » ธีรวัฒน์ แจงไม่เห็นด้วยโต้แย้งประเด็นเซ็ตซีโร่ กกต.

ธีรวัฒน์ แจงไม่เห็นด้วยโต้แย้งประเด็นเซ็ตซีโร่ กกต.

20 มิถุนายน 2017
525   0


“ธีรวัฒน์” ออกเอกสารแจงไม่เห็นด้วยที่กกต.มีมติโต้แย้งประเด็น เซ็ตซีโร่ กกต. หวั่นทำให้สังคมเข้าใจว่าโต้แย้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนตน

นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่เอกสารระบุความเห็นส่วนตัวต่อกรณีร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในประเด็นเซ็ตซีโร่ กกต.ว่า มติที่ประชุม กกต.เห็นควรโต้แย้งเรื่องนี้ต่อ สนช. แต่ตนเป็นเสียงข้างน้อยที่เห็นต่าง เห็นว่าไม่ควรโต้แย้ง ด้วยเหตุผลว่า 1 สนช.ประชุมพิจารณาประเด็นนี้มีมติด้วยคะแนน เสียงท่วมท้น 177 ต่อ 1 เห็นชอบร่างกฎหมายนี้อันรวมถึงประเด็นดังกล่าวด้วย การจะโต้แย้งต้องมีเหตุผลที่หนักแน่น เห็นประจักษ์ไม่ใช่เป็นเรื่องความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ หรือยุติธรรม ไม่ยุติธรรมเพียงอย่างเดียว ซึ่งตนในฐานะนักกฎหมายเคารพดุลพินิจและวิจารณญาณของกระบวนการนิติบัญญัติโดยชอบดังกล่าว

“ส่วนตัวเมื่อสนช.มีมติเซ็ตซีโร่ กกต.ชุดนี้ ผมรู้สึกโล่ง โปร่ง เพราะมีความเชื่อมั่นว่าในโลกนี้ยังมีเรื่องดี ๆ ที่จะทำได้อีกมากมาย ตำแหน่ง กกต.เป็นเพียงหัวโขนเป็นของชั่วคราว ผมจึงน้อมรับทุกเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงไม่ติดยึด” นายธีรวัฒน์ ระบุ

นายธีรวัฒน์ กล่าวว่า การโต้แย้งประเด็นเซ็ตซีโร่ กกต.ชุดปัจจุบันยังอาจจะหมิ่นเหม่ที่จะทำให้สาธารณชนเข้าใจว่าเป็นการโต้แย้งเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาเก้าอี้มากกว่าจะเป็นประเด็นประโยชน์สาธารณะ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สง่างามเพราะการเป็นองค์กรอิสระ เป็นองค์กรระดับชาติ กรรมการต้องภูมิใจในศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ เพราะฉะนั้นกิจกรรมใด ๆ ที่หมิ่นเหม่ให้เสื่อมศักดิ์และเกียรติภูมิต้องหลีกเลี่ยง และยอมรับในผล แม้ผลนั้นจะกระทบต่อประโยชน์ตนเองก็ตาม ส่วนประเด็นอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการเซ็ตซีโร่นั้น ตนเห็นด้วยที่จะโต้แย้ง เพราะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร กกต.ในการปฏิบัติงานในอนาคต