ข่าวสังคม » ผู้ว่าฯ พบนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เน้นย้ำเรื่องความซื่อสัตย์ มีวินัย

ผู้ว่าฯ พบนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เน้นย้ำเรื่องความซื่อสัตย์ มีวินัย

17 มิถุนายน 2017
695   0

ผู้ว่าฯ พบนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เน้นย้ำเรื่องความซื่อสัตย์ มีวินัย ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาดของภูเก็ต

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พบปะนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ตามโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พบนักเรียนหน้าเสาธง” เน้นย้ำเรื่องความซื่อสัตย์ มีวินัย ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาดของภูเก็ต

วันนี้ (16 มิ.ย.) เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต พบปะเยี่ยมเยียนนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ตามโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พบนักเรียนหน้าเสาธง” โดยมีนายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต คณะครูอาจารย์ บุคลากรและนักเรียน ให้การต้อนรับ

โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พบนักเรียนหน้าเสาธง” เป็นโครงการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นเวที พบปะกับนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อต้องการสื่อสาร ข้อมูล ข้อคิดในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้นักเรียนได้รับทราบ และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนและนักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัด

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า อยากมาพบปะคณะครูอาจารย์และนักเรียนทุกคน ทราบมาว่าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและมีความพิเศษเป็นโรงเรียน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมีการจัดการระบบสิ่งแวดล้อมที่ดี ฝากให้เด็กๆทุกคน ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทขอให้จัดระเบียบตนเองตั้งเป้าหมายและวางแผนในการดำเนินชีวิต หน้าที่ที่สำคัญที่สุดในขณะนี้ คือการเรียนหนังสือดังนั้น ขอให้ตั้งใจเรียนทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อให้ พ่อแม่ได้ภูมิใจ การคบเพื่อนขอให้เลือกคบเพื่อนที่ดี อย่าเห็นแก่ตัว คนที่เรียนเก่งควรช่วยเหลือแบ่งปันสอนเพื่อนด้วยเพราะไม่มีใครเก่งทุกวิชา

เรื่องที่สองที่อยากจะฝากคือว่าอยากจะให้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาดพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตทั้งที่บ้าน ชุมชน และที่โรงเรียนเพราะจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกแต่ขณะนี้กำลังประสบปัญหาแม่น้ำลำคลองเน่าเสียโดยเฉพาะที่หาดป่าตองและคลองปากบางเริ่มประสบปัญหาน้ำเสีย

และจังหวัดภูเก็ตอยากจะส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองแห่งการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว Sport City จึงอยากจะให้น้องๆเยาวชนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาโดยจังหวัดได้มอบหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวิ่ง ในทุกท้องถิ่นเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาและสุดท้ายอยากให้นักเรียน เยาวชนคนรุ่นใหม่ทุกคน มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ขอให้ตั้งใจเรียนทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เพื่อจะได้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต เพราะเด็ก เยาวชนวันนี้ คือ อนาคตของประเทศชาติในวันข้างหน้า

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยังได้เน้นย้ำถึงอันตรายของยาเสพติด ขอความร่วมมือจากนักเรียนไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภทพร้อมทั้งกำชับเรื่องการสวมใส่หมวกนิรภัยเวลาขับรถจักรยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วย

จากนั้นนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และคณะได้เยี่ยมเยียนคณะครูอาจารย์ บุคลากรและนักเรียน ในบริเวณโดยรอบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต พร้อมทำการรับมอบและเปิดใช้งาน เครื่องเติมอากาศแบบผิวน้ำ พร้อมใบพัดมือกวัก 16 ใบ และทุ่นลอยน้ำ จาก บริษัท วีก้า ออโต เมชั่น(2000)จำกัด เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียในสระน้ำของโรงเรียนด้วย