ข่าวสังคม » ขนส่งภูเก็ตจัดสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

ขนส่งภูเก็ตจัดสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

17 มิถุนายน 2017
665   0

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ที่ โรงเรียนเกาะสิเหร่

วันนี้ (16 มิ.ย.) ที่โรงเรียนเกาะสิเหร่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการอบรมภาคทฤษฎี และการเสริมทักษะการขับขี่รถจักรยาน 2 ล้ออย่างถูกต้องปลอดภัย ให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆของจักรยาน ความรู้เกี่ยวกับหมวกนิรภัย การสวมที่ถูกต้อง การตรวจสภาพความพร้อมของจักรยานก่อนใช้งาน และการเปิดโอกาสให้ฝึกขับขี่จักรยาน 2 ล้อ ในสนามจราจร จำลองสถานการณ์ต่างๆ เช่น การขี่ซิกแซก การขี่บนทางขรุขระ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ทำให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

นายสมศักดิ์ โภคเนืองนอง นักวิชาการขนส่งชำนาญ สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย มีน้ำใจและมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกแห่งความปลอดภัยตั้งแต่วัยเยาว์ แก่กลุ่มเป้าหมายเยาวชน นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนเกาะสิเหร่ จำนวน 100 คน จะทำให้เด็กๆเป็นผู้ใหญ่ที่มีวินัย และตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอยู่เสมอ และช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนได้ในอนาคต