ข่าวสังคม » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมการดำเนินงานรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (ไลฟ์การ์ด)

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมการดำเนินงานรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (ไลฟ์การ์ด)

16 มิถุนายน 2017
458   0

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (ไลฟ์การ์ด) โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินงานโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง โดยมีพื้นที่ดำเนินงานบริเวณแนวชายหาดในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 12 แนวชายหาด 38 หน่วยป้องกัน โดยแบ่งพื้นที่เป็น 3 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 เขตอำเภอเมืองภูเก็ต บริเวณชายหาดในหาน หน่วยป้องกันภัย จำนวน 2 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน 5 คน, ชายหาดยะนุ้ย หน่วยป้องกันภัย จำนวน 1 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน 2 คน, ชายหาดกะตะ หน่วยป้องกันภัย จำนวน 3 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน 6 คน, ชายหาดกะรน หน่วยป้องกันภัย จำนวน 8 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน 18 คน พนักงานระดับหัวหน้าหาด จำนวน 3 คน พนักงานระดับผู้จัดการหน่วย จำนวน 1 คน รวมพนักงานไลฟ์การ์ด โซนที่ 1 อำเภอเมืองภูเก็ต จำนวน 35 คน

โซนที่ 2 เขตอำเภอกะทู้ บริเวณชายหาดแหลมสิงห์ หน่วยป้องกันภัย จำนวน 1 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน 2 คน, ชายหาดกมลา หน่วยป้องกันภัย จำนวน 3 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน 6 คน, ชายหาดป่าตอง หน่วยป้องกันภัย จำนวน 6 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน 18 คน พนักงานระดับหัวหน้าหาด จำนวน 2 คนพนักงานระดับผู้จัดการหน่วย จำนวน 1 คน รวมพนักงานไลฟ์การ์ด โซนที่ 2 อำเภอกะทู้ จำนวน 29 คน

โซนที่ 3 เขตอำเภอถลาง บริเวณชายหาดสุรินทร์ หน่วยป้องกันภัย จำนวน 2 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน 5 คน, ชายหาดบางเทา หน่วยป้องกันภัย จำนวน 5 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน 10 คน, ชายหาดในทอน หน่วยป้องกันภัย จำนวน 2 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน 4 คน, ชายหาดในยาง หน่วยป้องกันภัย จำนวน 3 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน 6 คน, ชายหาดไม้ขาว หน่วยป้องกันภัย จำนวน 2 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน 4 คน พนักงานระดับหัวหน้าหาด จำนวน 4 คน พนักงานระดับผู้จัดการหน่วย จำนวน 1 คน รวมพนักงานไลฟ์การ์ด โซนที่ 3 อำเภอถลางง จำนวน 34 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 38 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน 98 คน

สำหรับข้อมูลการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวของ อบจ.ภูเก็ต ในปีงบประมาณ 2558 สามารถช่วยเหลือชาวไทยได้ จำนวน 38 คน ชาวต่างชาติ 252 คน รวมจำนวน 290 คน ส่วนผู้เสียชีวิต เป็นชาวต่างชาติ จำนวน 3 คน ปีงบประมาณ 2559 ช่วยเหลือชาวไทย 49 คน ชาวต่างชาติ 706 คน รวมจำนวน 755 คน เสียชีวิต เป็นชาวไทย 1 คน ชาวต่างชาติ 6 คน รวมจำนวน 7 คน ปีงบประมาณ 2560 (ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2560) ช่วยเหลือชาวไทย จำนวน 16 คน ชาวต่างชาติ 84 คน รวม 100 คน เสียชีวิต เป็นชาวต่างชาติ 1 คน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือถึงปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะมาตรการในการดูแล ตรวจตรา และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชายฝั่งให้ได้มากยิ่งขึ้น