ข่าวการเมือง » กมธ.งบประมาณ ฯวางกรอบพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ

กมธ.งบประมาณ ฯวางกรอบพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ

16 มิถุนายน 2017
330   0


กมธ.งบประมาณ ฯวางกรอบพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 61 เริ่มจากก.เศรษฐกิจ สังคม ความั่นคง ตามลำดับ คาดพิจารณาวาระ 2-3 ได้ 31 ส.ค.

รัฐสภา 16 มิ.ย.- พล.อ. ชาตอุดม ติตถะสิริ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณา ร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ว่า ที่ประชุมได้แต่งตั้ง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมกำหนดวันประชุมทุกวันจันทร์ – ศุกร์ โดยมีลำดับกระทรวงในการประชุมเริ่มจาก ด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง การบริหาร รวมทั้งส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวง ซึ่งในปีนี้มีเรื่องแผนบูรณาการเพิ่มจากปีที่แล้ว 26 แผน เป็น 30 แผน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มภารกิจ แผนจังหวัด และแผนบูรณาการภาค ที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ซึ่งขณะนี้ได้พิจารณาเป็นไปตามแผนโดยพิจารณาในส่วนของกระทรวงการคลังเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงพาณิชย์ และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โฆษก กมธ.งบประมาณฯ กล่าวว่า สำหรับการพิจารณาของกรรมาธิการฯ จะเน้นในเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้ความสำคัญเรื่องผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่ส่วนราชการจะต้องปฏิบัติ พร้อมกับตั้งคณะอนุกรรมาธิการฯ 2 คณะ ในช่วงต้นสัปดาห์หน้า ประกอบด้วย อนุกรรมาธิการฯ เกี่ยวกับงบดำเนินงาน และ อนุกรรมาธิการฯ เกี่ยวกับงบลงทุน ซึ่งจะลงไปดูรายละเอียดงบประมาณที่อาจจะซ้ำซ้อน หรือ เสนอโดยไม่มีเหตุผล เพื่อปรับลดงบประมาณ

พล.อ.ชาติอุดม ยังกล่าวถึงขั้นตอนของการดำเนินงานเบื้องต้นว่า ได้กำหนดให้พิจารณาแล้วเสร็จในชั้นกรรมาธิการฯ ภายใต้กรอบระยะเวลา 8 สัปดาห์ วันที่ 7 สิงหาคม จากนั้นเป็นขั้นตอนของการเปิดให้อุทธรณ์และแปรญัติ จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม มีกำหนดเสนอเข้าสู่การพิจารณาในวาระ 2 และ 3 วันที่ 31 สิงหาคม เมื่อที่ประชุมให้ความเห็นชอบจะนำร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ วันที่ 7 กันยายน