ข่าวสังคม » ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตของเพื่อนมนุษย์

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตของเพื่อนมนุษย์

14 มิถุนายน 2017
387   0

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตของเพื่อนมนุษย์ ภายใต้ แนวคิด What can you do? Give blood. Give now. Give often ให้โลหิตให้ประจำทุก 3 เดือนคุณทำได้

วันนี้ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมแกรนด์บอลรูมชั้น 1 โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560 จังหวัดภูเก็ตแนวคิด What can you do? Give blood. Give now. Give often ให้โลหิตให้ประจำทุก 3 เดือนคุณทำได้  โดยมี นายสนิท ศรีวิหค นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นาย ถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตประชาชนและสื่อมวลชนเข้าร่วม

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้บริจาคโลหิตและทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการบริจาคโลหิตของจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้อยากให้ทุกครอบครัวปลูกฝังให้คนในครอบครัวโดยเฉพาะเยาวชนรู้จักการเป็นผู้ให้ โดยเฉพาะการเข้ามาร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ทั้งนี้การเป็นผู้บริจาคโลหิตถือเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นสิ่งที่ให้ชีวิตกับผู้ที่เจ็บป่วยเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้ผู้ที่เจ็บป่วยมีชีวิตอยู่ต่อได้

ทางด้านนางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดโครงการ วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560 จังหวัดภูเก็ตแนวคิด What can you do? Give blood. Give now. Give often ให้โลหิตให้ประจำทุก 3 เดือนคุณทำได้ เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตที่ได้สละโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเพื่อให้มีปริมาณโลหิตคงคลังเพียงพอใช้สามารถรองรับช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินได้

ทั้งนี้สหพันธ์สภากาชาดสากลองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก World Blood Donor Day ดังนั้นเพื่อเป็นวันที่ระลึกถึงดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบ เอบีโอ ซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบที่มีความสำคัญยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลกสภากาชาดทั่วโลกได้ร่วมกับผู้บริจาคโลหิตร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมงานด้านบริการโลหิตขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนโครงการทำความดีบริจาคโลหิตน้อมจิตรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 แล้ว ยังเป็นการสร้างกระแสให้เกิดการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ 100% ตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในปี 2020 รวมถึงเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตในการช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นโดยให้การบริจาคโลหิตเปรียบเสมือนการแบ่งปันและการเชื่อมโยงคนในสังคมไว้ด้วยกัน ให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญและความจำเป็นต่อสังคมในการจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพเพียงพอและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยรวมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตได้เริ่มต้นเป็นผู้บริจาคโลหิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวชนที่มีสุขภาพที่ดี

สำหรับการจัด โครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560 จังหวัดภูเก็ตแนวคิด What can you do? Give blood. Give now. Give often ให้โลหิตให้ประจำทุก 3 เดือนคุณทำได้ ได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการเสวนาพูดคุยประสบการณ์ผู้บริจาคโลหิตตามแนวคิด What can you do? Give blood. Give now. Give often ให้โลหิตให้ประจำทุก 3 เดือนคุณทำได้ และการแสดงจากกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต สังกัจจายหรือกำแพงแห่งมนุษยธรรม( Wall of humanity ) โดยให้ผู้บริจาคโลหิตแสดงความคิดเห็นและแรงบันดาลใจความประทับใจของการบริจาคโลหิต ,กิจกรรมซุ้มถ่ายภาพที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตร่วมสร้างโปรไฟล์ทำสัญลักษณ์มือ OK เพื่อแทนคำสัญญาว่าจะบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน

โอกาสนี้นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้บริจาคโลหิตครั้งที่ 96 ,84 ,72, 60 และครั้งที่ 48 รวมจำนวน 67 คน รวมถึงมอบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนงานบริการโลหิตจังหวัดภูเก็ตจำนวน 101 หน่วยงานและมอบกระเช้าที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตที่บริจาคโลหิตมากกว่า 109 ครั้ง จำนวน 40 คน