ข่าวเศรษฐกิจ » เตรียมเสนอนายกฯ ใช้ พ.ร.บ.ควบคุมยางแก้ราคาตกต่ำ

เตรียมเสนอนายกฯ ใช้ พ.ร.บ.ควบคุมยางแก้ราคาตกต่ำ

13 มิถุนายน 2017
353   0


สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีใช้ พ.ร.บ.ควบคุมยาง แก้ราคาตกต่ำ

นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กล่าวว่า เตรียมเสนอพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์ราคายางผันผวนจนส่งผลกระทบเกษตรกรชาวสวนยาง ด้วยการนำเอา พ.ร.บ.ควบคุมยาง ที่อยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมาใช้โดยด่วน เพื่อการควบคุมดูแลการบิดเบือนราคายางตลาดในประเทศ เชื่อว่าจะช่วยให้เกษตรกรขายยางได้ในราคาที่เป็นธรรมมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ที่ราคายางตกต่ำอย่างมาก โดยยางแผ่นรมควันชั้น 3 ลดลงจากช่วงต้นปีที่เคยสูงกว่า 80 บาทต่อกิโลกรัม ล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาลดลงเหลือเพียง 56.78 บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้น ขณะที่ต้นทุนเกษตรกรอยู่ที่ประมาณ 64 บาทต่อกิโลกรัม

สำหรับสถานการณ์ราคายางขณะนี้ ถือเป็นการปล้นรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยาง เหตุเกิดจากการปล่อยข่าว อีกทั้งผู้ประมูลหรือผู้ซื้อยางฉวยโอกาสบิดเบือนกลไกตลาด ทำให้รายได้ช่วง 1 สัปดาห์ เกษตรกรสูญเสียรายได้รวมกว่า 1,000 ล้านบาท สถาบันและผู้ประกอบการตื่นตระหนกเทขายยาง ทำให้ขาดทุนอย่างมาก

นายธีรชัย กล่าวว่า ขณะนี้เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศเสนอแนวทางแก้ไขแบบยั่งยืนและข้อเรียกร้องต่าง ๆ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อเรียนต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเปิดโอกาสให้ตัวแทนเข้าพบเสนอแนวทางบริหารจัดการยางทั้งระบบร่วมกันวันที่ 15 มิถุนายน 2560 อีก 5 เรื่อง ได้แก่ 1.การนำนโยบายของรัฐที่กำหนดการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ เช่น การนำยางเป็นส่วนผสมเพื่อทำถนน การสร้างโรงงานผลิตยางล้อแห่งชาติ การส่งเสริมแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในหน่วยงานรัฐ 2.การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับยางพารา เช่น การอนุมัติเงินหมุนเวียน 10,000 ล้านบาท ผ่านมติคณะรัฐมนตรี การสนับสนุนโครงการทั้งในส่วนของงบพัฒนาจังหวัดและงบยุทธศาสตร์เพิ่มขึ้น 3.ทบทวนหรือแก้ไขแนบท้ายผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายางให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศโดยด่วน 4.แก้ไขโครงการประชารัฐเกี่ยวกับยางต้องให้ผู้แปรรูปปลายน้ำพบกับผู้ผลิตกลางน้ำ ไม่ใช่ให้ผู้ซื้อคือคนกลางอีกที และ 5.การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเพื่อเอาผิดกับการปล่อยข่าวลือ จากข้อเสนอทั้งหมดนี้หากรัฐบาลให้ความเห็นชอบและปฏิบัติอย่างจริงจัง เชื่อว่าจะช่วยให้ระบบยางพารามีความเป็นธรรม มั่นคงยั่งยืนต่อไป.