ข่าวเศรษฐกิจ » ออมสิน จับมือ ตลท. จัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนSMEs

ออมสิน จับมือ ตลท. จัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนSMEs

13 มิถุนายน 2017
322   0


ธนาคารออมสิน จับมือ ตลท. จัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนSMEs กอง 2 และ 3 วงเงินรวม 1,500 ล้านบาท หนุนเอสเอ็มอีเพิ่มศักยภาพ

ตามที่กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ธนาคารออมสิน และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดตั้งกองทุนร่วมลงทุน SMEs Private Equity Trust Fund วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท และ มีการจัดตั้งกองทุนที่ 1 ไปเมื่อปีที่แล้ว 500 ล้านบาท วันนี้ได้มีพิธีลงนามในสัญญาจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุน ฯ กองที่ 2 วงเงิน 500 ล้านบาท และ กองที่ 3 วงเงิน 1,000 ล้านบาท

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการการธนาคารออมสิน กล่าวว่า หลังจากที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ธนาคารออมสิน ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้กิจการSMEs แข็งแกร่ง มั่นคง และ ยั่งยืน ธนาคารออมสินได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนSMEs Private Equity Trust Fund เพื่อสนับสนุนSMEs โดยกองทุนที่ 1 มีการอนุมัติการร่วมลงทุนไปแล้ว 6 ราย คิดเป็นวงเงิน 165 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการเจรจาร่วมลงทุนเพิ่มอีก 3 ราย คิดเป็นวงเงิน 120 ล้านบาท

สำหรับการลงทุนของกองทุนดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายหลัก 4 กลุ่ม คือ 1.SMEs ระยะเริ่มต้น หรือ Start up ที่มีศักยภาพสูง 2. SMEs ที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยเฉพาะที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 3. SMEs ที่เป็นซัพพลายเออร์ ธุรกิจภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ หรือเป็นสมาชิกสภาหอการค้าไทย หน่วยงานภาครัฐ และ 4. SMEs ที่เป็นกิจการเพื่อสังคม โดยกองทุนร่วมลงทุนฯ จะลงทุนตั้งแต่ 10-100 ล้านบาท คาดว่าวงเงิน 2,000 ล้านบาท จะร่วมลงทุนช่วยเหลือSMEs ได้ประมาณ 50-100 บริษัท โดยจะถือหุ้นในบริษัทที่ร่วมลงทุนไม่เกินร้อยละ 49 มีคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุน และ ผู้จัดการกองทุน เป็นผู้คัดเลือกบริษัทที่จะเข้าไปร่วมลงทุน

ด้านนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมามีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าจดทะเบียนและระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ MAI แล้ว 162 บริษัท มูลค่าระดมทุนประมาณ 99,057 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้มี 23 บริษัท ที่เติบโตจนย้ายเข้าไปซื้อขายใน SET ซึ่งความร่วมมือกับธนาคารออมสินในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการSMEs และจากผลความสำเร็จในการร่วมลงทุนของกองทุนดังกล่าว ทำให้มี SMEs หนึ่บริษัทเตรียมเข้าจดทะเบียนใน SET คือ บริษัท YGGDRAZIL Group ( อิคดาซิล กรุ๊ป ) ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับแอนนิเมชั่น และ เกมส์

สำหรับกองทุนที่ 2 มีบริษัท เอกซ์พารา ( ไทยแลนด์) จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด ( มหาชน) ทำหน้าที่ทรัสตี ส่วนกองทุนที่3 มีบริษัท พรีเมียร์แอ๊ดไวเซอร์รี่ กรุ๊ป จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด ( มหาชน) ทำหน้าที่ทรัสตี