ติดต่อสอบถาม

หนังสือพิมพ์เสียงใต้รายวัน
สำนักงานใหญ่เลขที่ 1/25 ถนนเทพกระษัตรี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทร. 076-212949 , 076-222780 , 076-212751, 076-214623 สายด่วน. 097-329-9431
ส่งแฟกซ์. 076-223751

ฝ่ายขาย. siangtai_adv@hotmail.com


ฝ่ายบริการ. siangtai@hotmail.com