[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: แวดวง อบจ 2557
 • อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่คลองท่าจีน ต.รัษฎา เพื่อพิจารณาอนุญาตการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะตลิ่ง
  แวดวง อบจ 2557 : อัพเดทเมื่อ พุธ ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559


  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำคณะเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณคลองท่าจีน ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้มีการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะตลิ่งในพื้นที่เช่าของ อบจ.ภูเก็ต ที่ติดกับคลองท่าจีน

  ตามที่ นายธีรศักดิ์ ตันพันธุ์ ผู้รับมอบอำนาจจาก นายวิศาล ตันพันธุ์ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตามสัญญาเลขที่ 15/2547 เช่าที่ดินบริเวณหมู่ที่ 7 ถนนอนุภาษภูเก็ตการ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  เนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ 91 ตารางวา ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่ที่เช่าติดกับคลองท่าจีน และได้ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งในพื้นที่เช่าด้านที่ติดกับคลองท่าจีน และเพิ่งได้รับแจ้งจากกรมเจ้าท่า ว่าสิ่งปลูกสร้างที่ติดกับลำน้ำต้องขออนุญาต และการยื่นขออนุญาตต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดิน ดังนั้น จึงได้มีการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตออกหนังสือรับรอง เพื่อนำไปยื่นขออนุญาตให้ถูกต้องต่อไป

  อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้เช่าที่มีความประสงค์จะปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ในที่ดินที่เช่า หรือดัดแปลงต่อเติมหรือรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้วในที่ดินที่เช่า จะต้องได้รบอนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็นหนังสือก่อนจึงจะกระทำได้  และบรรดาอาคารและสิ่งปลูกสร้างหรือดัดแปลง ต่อเติมลงในที่ดินที่เช่า ผู้เช่ายินยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องเสียค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เว้นแต่ผู้ให้เช่าไม่ต้องการบรรดาอาคารและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ผู้เช่าต้องรื้อถอนออกไป โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องเสียค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


  เข้าชม : 677
  แวดวง อบจ 2557 10 อันดับล่าสุด
        อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่คลองท่าจีน ต.รัษฎา เพื่อพิจารณาอนุญาตการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะตลิ่ง
        อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนงานทดสอบกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 2
        อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามการดำเนินงานขององค์กร
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดโครงการวันแรงงานแห่งชาติ จ.ภูเก็ต “แรงงานภูเก็ต รักษ์สิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2559
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมให้กำลังใจผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต ในการเดินหน้าจัดระเบียบชายหาด
        อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน อบจ.สัญจร ณ บริเวณคลองมุดง ต.วิชิต วันที่ 14 พ.ค.59
        อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
        อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการอบรมกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 2
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติงานและแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการเก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน