[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: แวดวง อบจ 2557
 • อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนงานทดสอบกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 2
  แวดวง อบจ 2557 : อัพเดทเมื่อ จันทร์ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559
  เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559  เวลา 20.30 น. ที่โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานทดสอบกอรีเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 โดย นายวิรัช พาที นายกสมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน ซึ่งมี นางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน ผู้นำศาสนา แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน และเยาวชน เข้าร่วมงาน

  นายวิรัช พาที นายกสมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “อัลกุรอาน คือ คำดำรัสของพระผู้เป็นเจ้า (อัลเลาะห์ ซ.บ.) อัลกุรอานเป็นอาวุธที่จะช่วยทำให้เราเข้มแข็ง ในขณะที่เราต่อสู้กับพลังแห่งความชั่วร้ายและความยั่วยวนของโลกดุนยานี้ ดังนั้น อัลกุรอานเป็นวิถีทางที่จะช่วยให้เอาชนะความกลัวและความกังวลทั้งหลายได้ ฉะนั้น ในสภาพสังคมปัจจุบัน ทุกครอบครัวควรมีการศึกษาอัลกุรอาน  และนำคำดำรัสของพระผู้เป็นเจ้า (อัลเลาะห์ ซ.บ.) ไปใช้ในการดำเนินชีวิต ครอบครัวจะไม่หลงทาง ชุมชนและสังคมจะมีความสุข ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงกำหนดจัดโครงการกอรีจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 ซึ่งมี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 เป็นการอบรมกอรีเยาวชนจังหวัดภูเก็ต จัดระหว่างวันที่ 25 เมษายน-6 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ซึ่งมีเยาวชนตัวแทนมัสยิดในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 131 คน กิจกรรมที่ 2 เป็นกิจกรรมทดสอบกอรีเยาวชนจังหวัดภูเก็ต จัดในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต

  สำหรับ วัตถุประสงค์ของโครงการ จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนและบุคลทั่วไปได้ศึกษาอัลกุรอาน ไปเป็นทางนำในการดำเนินชีวิต รวมถึงเพื่อสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้เกิดขึ้นในครอบครัว ด้วยการศึกษาอัลกุรอานและปฏิบัติตาม เพื่อฝึกทักษะในการอ่านอัลกุรอานให้ถูกต้องไพเราะ เพื่อสร้างต้นกล้าอัลกุรอานให้เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในชุมชน และสังคมในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งลักษณะกิจกรรมของการจัดงาน มีการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุอานแบบต่างๆ การทดสอบอาซาน และการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ความสำคัญของคัมภีร์อัลกุรอาน” โดยทั้ง 2 กิจกรรม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นเงิน 800,000 บาท รวมถึงการดำเนินการอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ทั้งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต และอีหม่ามทุกมัสยิดในจังหวัดภูเก็ต มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุน และส่งผู้แทนเยาวชนแต่ละมัสยิดเข้าอบรมและเข้าร่วมการทดสอบการอ่านคัมภีร์ อัลกุรอาน และโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ได้ให้การสนับสนุนสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินการจัดอบรมและจัดงานครั้งนี้”  ด้าน นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “รู้สึกประทับใจในความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการดำเนินการโครงการกอรีจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 เพราะว่าอัลกุรอาน มีความสำคัญและความยิ่งใหญ่ต่อมนุษย์ การอบรมกอรี และการทดสอบการอ่านอัลกุรอาน เป็นวิธีการหนึ่งที่สำคญในการให้เยาวชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการศึกษาอัลกุรอาน เป็นการสร้างแรงจูงใจในการอ่านอัลกุรอานให้เกิดขึ้นเป็นกิจนิสัยในบ้าน และเป็นการอ่านด้วยเสียงที่ไพเราะ ถูกต้อง ชัดเจน นั่นคือ การอ่านอัลกุรอานแบบกอรี ที่เยาวชนได้ผ่านการอบรมกันมาแล้ว

  ขอชื่นชมยินดีกับเยาวชนทุกคนได้ผ่านการอบรมกอรี หรือการอ่านอัลกุรอานให้ไพเราะ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีเลิศสำหรบผู้ที่ศึกษาอัลกุรอาน  และขอเป็นกำลังใจให้เยาวชนได้ศึกษาอัลกุรอานเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนทั่วไปในการอ่านอัลกุรอานและศึกษาอัลกุรอานอย่างต่อเนื่อง ขอชื่นชมพ่อแม่ ผู้ปกครองทุกท่าน ที่ยอมเสียสละสิ่งที่รักที่สุดให้ออกจากบ้าน มาอยู่ที่ค่ายอบรมกอรีเป็นเวลา 12 วัน ถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุด

  ขอขอบคุณคณะวิทยากรผู้ให้การอบรม ซึ่งถือเป็นผู้เสียสละที่สำคัญยิ่ง ที่ยอมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาด้วยความยากลำบากพอสมควร และต้องจากครอบครัวอันเป็นที่รักและอบอุ่นมาอยู่ที่ค่ายอบรมนี้ ขอให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมและจัดงานทดสอบการอ่านอัลกุรอานครั้งนี้ ที่ได้คิดและวางแผนในการทำงาน ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ อบจ.ภูเก็ต ที่ได้อนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต และผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการกอรีจังหวัดภูเก็ตทั้ง 2 กิจกรรม” นายไกรวุฒิ กล่าว


  เข้าชม : 527
  แวดวง อบจ 2557 10 อันดับล่าสุด
        อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่คลองท่าจีน ต.รัษฎา เพื่อพิจารณาอนุญาตการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะตลิ่ง
        อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนงานทดสอบกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 2
        อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามการดำเนินงานขององค์กร
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดโครงการวันแรงงานแห่งชาติ จ.ภูเก็ต “แรงงานภูเก็ต รักษ์สิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2559
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมให้กำลังใจผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต ในการเดินหน้าจัดระเบียบชายหาด
        อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน อบจ.สัญจร ณ บริเวณคลองมุดง ต.วิชิต วันที่ 14 พ.ค.59
        อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
        อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการอบรมกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 2
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติงานและแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการเก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน