[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: แวดวง อบจ 2557
 • อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดโครงการวันแรงงานแห่งชาติ จ.ภูเก็ต “แรงงานภูเก็ต รักษ์สิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2559
  แวดวง อบจ 2557 : อัพเดทเมื่อ อังคาร ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559
  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ที่โรงงานเตาเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ดร.ประเจียด อักษรธธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต “แรงงานภูเก็ต รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 โดย นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน นายเกรียงไกร อาภาบุษยพันธ์ ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวรายงานการจัดงาน  และนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมี นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานภาคราชการ องค์กรเอกชน กลุ่มเครือข่าย และสหภาพแรงงานในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม
  วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ ซึ่งผู้ใช้แรงงานทั่วโลกถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของผู้ใช้แรงงาน โดยในวันนี้รัฐบาลได้สนับสนุนให้มีการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดภูเก็ตในปีนี้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานต่อการมีบทบาทในการสร้างสมานฉันท์ในสถานประกอบกิจการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ต จึงกำหนดใช้ชื่องานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ประจำปี  2559 ว่า “แรงงานภูเก็ต รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 จัดขึ้นโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต สหพันธ์ธุรกิจโรงแรมและบริการภูเก็ต ชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก ให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักและร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ไม่ว่าจะอยู่ในสถานประกอบกิจการเดียวกันหรือไม่ก็ตาม อันจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีภายในจังหวัดภูเก็ตในด้านแรงงาน

  สำหรับรูปแบบการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการรวมพลังจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้ใช้แรงงานซึ่งประกอบด้วยลูกจ้างและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมกับผู้แทนองค์กรนายจ้าง และผู้แทนส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ในจังหวัดภูเก็ต ทำกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะ ตระหนักถึงสถานการณ์ขยยะ และสภาพแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบัน ทั้งนี้ กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ลูกจ้างทั้งในภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนองค์กรลูกจ้าง ตัวแทนองค์กรนายจ้าง ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน รวมถึงเทศบาลนครภูเก็ตที่ให้การสนับสนุนสถานที่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานครั้งนี้

  เข้าชม : 503
  แวดวง อบจ 2557 10 อันดับล่าสุด
        อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่คลองท่าจีน ต.รัษฎา เพื่อพิจารณาอนุญาตการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะตลิ่ง
        อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนงานทดสอบกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 2
        อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามการดำเนินงานขององค์กร
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดโครงการวันแรงงานแห่งชาติ จ.ภูเก็ต “แรงงานภูเก็ต รักษ์สิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2559
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมให้กำลังใจผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต ในการเดินหน้าจัดระเบียบชายหาด
        อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน อบจ.สัญจร ณ บริเวณคลองมุดง ต.วิชิต วันที่ 14 พ.ค.59
        อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
        อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการอบรมกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 2
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติงานและแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการเก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน