[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: แวดวง อบจ 2557
 • อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน อบจ.สัญจร ณ บริเวณคลองมุดง ต.วิชิต วันที่ 14 พ.ค.59
  แวดวง อบจ 2557 : อัพเดทเมื่อ พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ.2559
  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานโครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี นางนวลจันทร์ สามารถ, นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ และนายธนัทภัทร ธานีรัตน์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวสมลักษณ์ ขอบรรพกุล ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.ภูเก็ต นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ภูเก็ต นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ภูเก็ต รวมถึง เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะจากเทศบาลตำบลวิชิต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม  ในการนี้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดงานโครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ  2559 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00-14.00 น. ณ บริเวณคลองมุดง หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต โดยร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลวิชิต เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน จัดให้มีเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมการแสดงบนเวที บริการสินค้าราคาถูก และการบริการอื่นของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ตลอดจนเพื่อการส่งเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามแนวทางของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป อบจ.ภูเก็ต โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน และได้กำหนดพิธีเปิดเวลา 10.00 น.

  สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ อบจ.สัญจร โดยมีคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย ฝ่ายพิธีการและกิจกรรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายจัดสถานที่ ฝ่ายเวทีประชาคม ฝ่ายต้อนรับ ฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และรักษาความปลอดภัย ฝ่ายติดตามและประเมินผล


  เข้าชม : 490
  แวดวง อบจ 2557 10 อันดับล่าสุด
        อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่คลองท่าจีน ต.รัษฎา เพื่อพิจารณาอนุญาตการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะตลิ่ง
        อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนงานทดสอบกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 2
        อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามการดำเนินงานขององค์กร
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดโครงการวันแรงงานแห่งชาติ จ.ภูเก็ต “แรงงานภูเก็ต รักษ์สิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2559
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมให้กำลังใจผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต ในการเดินหน้าจัดระเบียบชายหาด
        อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน อบจ.สัญจร ณ บริเวณคลองมุดง ต.วิชิต วันที่ 14 พ.ค.59
        อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
        อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการอบรมกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 2
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติงานและแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการเก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน