[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: แวดวง อบจ 2557
 • อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  แวดวง อบจ 2557 : อัพเดทเมื่อ พุธ ที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.2559
  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559 เวลา 18.00 น. ที่สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (สะพานหิน) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และอุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดและมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ประจำปี 2559 ซึ่งจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2559 โดยมี นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และประชาชน เข้าร่วมชมและเชียร์การแข่งขันในครั้งนี้จำนวนมาก


  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านความสามารถของนักกีฬาว่ายน้ำให้มีมาตรฐานและให้เยาวชน ประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งเป็นปัญหาทางสังคมในปัจจุบัน โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีนักกีฬาว่ายน้ำในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 31 ทีม ประกอบด้วย 1.ชมรมว่ายน้ำต่อวัยนครภูเก็ต 2.ภูเก็ตคันทรีโฮม 3.ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต 4.ชมรมว่ายน้ำจังหวัดพังงา 5.เทศบาลบางนายสี ตะกั่วป่า 6.เทศบาลนครหาดใหญ่ 7.ชมรมว่ายน้ำราชภัฏสงขลา 8.ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลปลายพระยาจังหวัดกระบี่ 9.ชมรมผู้ปกครองนครศรีธรรมราช 10.ชมรมกีฬาว่ายน้ำเยาวชนชุมชนย่านการค้าเทศบาลนครตรัง 11.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 12.BIS PHUKET FLYINGFISH 13.Phuket Andaman Swimming Club (PASC) 14.ตันติวัตร 15.ชมรมว่ายน้ำท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา 16.ชมรมว่ายน้ำ D&Y พัทลุงสปอร์ตคลับ 17.ชมรมว่ายน้ำ Join to swims 18.ชมรมว่ายน้ำจังหวัดสงขลา 19.ชมรมว่ายน้ำศูนย์เยาวชนเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง) 20.ตรังคริสเตียนศึกษา 21.ท้ายเหมืองวิทยา 22.ชมรมว่ายน้ำจังหวัดระนอง 23.เทพนิมิตรศึกษา 24.ชมรมว่ายน้ำจังหวัดกระบี่ 25.โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 26.ชมรมว่ายน้ำจังหวัดสุราษฎร์ธานีศรีมิลินท์อนุสรณ์ 27.ชมรมว่ายน้ำพนาสนธิ์ภูเก็ต 28.ชมรมผู้ปกครองนักกีฬาว่ายน้ำศูนย์เยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต 29.Samui SwimsT 30.ชมรมว่ายน้ำหมอญาณินทร์ 31.อุ่นรักเกาะสมุย ซึ่งผลการแข่งขันครั้งนี้ คะแนนรวมทีม ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชมรมว่ายน้ำต่อวัยนครภูเก็ต รองชนะเลิศอันดับ 1 ภูเก็ตคันทรีโฮม และรองชนะเลิศอันดับ 2 ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต
  นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และอุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดการแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ในครั้งนี้ได้ดำเนินการมาด้วยความเรียบร้อย ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ สื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้ความสนใจและให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันด้วยดี ทั้งนี้ ขอขอบคุณ อบจ.ภูเก็ต ที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ซึ่งกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และประชาชนอย่างแท้จริง และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ประจำปี 2559
   
  สำหรับผลของการแข่งขันในครั้งนี้ นอกจากจะส่งเสริมให้มีสุขภาพและสมรรถภาพดีทุกๆ ด้านแล้ว ยังสร้างสรรค์ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย และมีน้ำใจนักกีฬา หวังว่านักกีฬาทุกท่านจะนำประสบการณ์จากการแข่งขันไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ ขอให้รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นนักกีฬาที่ชนะเลิศให้ยาวนานสืบไป ส่วนผู้ที่แพ้ก็อย่าได้ท้อแท้หมดกำลังใจ พยายามแก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองและขยันหมั่นฝึกซ้อมต่อไป สักวันหนึ่งก็จะประสบความสำเร็จ”

  เข้าชม : 490
  แวดวง อบจ 2557 10 อันดับล่าสุด
        อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่คลองท่าจีน ต.รัษฎา เพื่อพิจารณาอนุญาตการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะตลิ่ง
        อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนงานทดสอบกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 2
        อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามการดำเนินงานขององค์กร
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดโครงการวันแรงงานแห่งชาติ จ.ภูเก็ต “แรงงานภูเก็ต รักษ์สิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2559
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมให้กำลังใจผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต ในการเดินหน้าจัดระเบียบชายหาด
        อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน อบจ.สัญจร ณ บริเวณคลองมุดง ต.วิชิต วันที่ 14 พ.ค.59
        อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
        อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการอบรมกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 2
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติงานและแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการเก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน