[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: แวดวง อบจ 2557
 • อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการอบรมกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 2
  แวดวง อบจ 2557 : อัพเดทเมื่อ อังคาร ที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2559
  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมกอรีเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 โดยมี นายวิรัช พาที นายกสมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต  กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรม ผู้ปกครอง และเยาวชน เข้าร่วม

  นายวิรัช พาที นายกสมาคมส่งเสริมจริยธรรมอสิลามจังหวัดภูเก็ต  กล่าวว่า “อัลกุรอาน เป็นคำดำรัสของอัลเลาะห์ (ซ.บ.) ประดุจเส้นเชือกอันมั่นคงและเป็นแนวทางอันเที่ยงธรรม ผู้ใดยึดมั่นในคำสอนอัลกุรอาน เขาก็ย่อมได้รับทางนำ  อัลกุรอานเป็นอาวุธที่จะช่วยให้เราเข้มแข็ง ในขณะที่เราต่อสู้กับพลังแห่งความชั่วร้ายและความยั่วยวนของโลกดุนยานี้ ดังนั้น อัลกุรอานเป็นวิถีทางที่จะช่วยให้เอาชนะความกลัวและความกังวลทั้งหลายได้ ฉะนั้น ในสภาพสังคมปัจจุบัน ทุกครอบครัวควรมีการศึกษาอัลกุรอาน และนำคำดำรัสสของอัลเลาะห์ (ซ.บ.) ไปใช้ในการดำเนินชีวิต ครอบครัวจะไม่หลงทาง ชุมชนและสังคมจะมีความสุข ด้วยเหตุความสำคัญดังกล่าว สมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต จึงกำหนดจัดโครงการอบรมกอรีเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 ขึ้น ซึ่งมี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 เป็นการอบรมกอรีเยาวชนจังหวัดภูเก็ต จัดระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต กิจกรรมที่ 2 เป็นกิจกรรมทดสอบกอรีเยาวชนจังหวัดภูเก็ต จัดในวันที่ 6-7  พฤษภาคม 2559 (ภาคกลางคืน) ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต


  โครงการอบรมกอรีเยาวชนจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้ศึกษาอัลกุรอาน ไปเป็นทางนำในการดำเนินชีวิต สร้างคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในครอบครัว ด้วยการศึกษาอัลกุรอานและปฏิบัติตามแนวทางที่อัลเลาะห์ (ซ.บ.) ได้ดำรัสไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน เพื่อฝึกทักษะในการอ่านอัลกุรอานให้ถูกต้องไพเราะ เพื่อสร้างต้นกล้าอัลกุรอานให้เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในชุมชน และสังคมในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นตัวแทนเยาวชนจากมัสยิดต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม จำนวน 120 คน โดยมีวิทยากรจากสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย ให้ความรู้ในการอบรม ส่วนงบประมาณในการกอบรมครั้งนี้ ได้เงินอุดหนุนจาก อบจ.ภูเก็ต”

  นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “รู้สึกประทับใจในความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการดำเนินการโครงการอบรมกอรีเยาวชนจังหวัดภูเก็ต คร้งที่ 2 เพราะทราบว่า อัลกุรอาน มีความสำคัญและยิ่งใหญ่ต่อมนุษย์ อัลกุรอาน เป็นคลังความรู้ทั้งหมด เป็นแสงสว่าง ในความมืด เพื่อหาหนทางไปสู่ความสำเร็จและความรอดพ้น อัลกุรอานเป็นการเยียวยา  สำหรับการป่วยภายใน เช่นเดียวกับความป่วยไข้ทางสังคมที่อยู่รอบตัวเรา อัลกุรอานเป็นสิ่งตักเตือนอยู่เสมอถึงธรรมชาติและชะตากรรมของมนุษย์ รวมทั้งหน้าที่รางวัลและผลตอบแทน และอันตรายจากการลงโทษ

  การอบรมกอรีเป็นวิธีการหนึ่งที่สำคัญในการให้เยาวชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการศึกษาอัลกุรอาน เป็นการสร้างแรงจูงใจในการอ่านอัลกุรอาน ให้เกิดขึ้นเป็นนิสัยในบ้าน และเป็นการอ่านออกเสียงที่ไพเราะ ถูกต้อง ชัดเจน นั่นคือ การอ่านอัลกุรอานแบบกอรีที่จะอบรมนี้ ขอให้กำลังใจเยาวชนทุกคนที่เข้าอบรมครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีเลิศสำหรับผู้ที่ศึกษาอัลกุรอาน ขอให้กำลังใจพ่อแม่ ผู้ปกครองทุกท่านที่ยอมเสียสละสิ่งที่รักที่สุดให้ออกจากบ้าน มาอยู่ค่ายอบรมกอรีแห่งนี้ ถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุด ขอให้กำลังใจกับคณะวิทยากรผู้ให้การอบรม ซึ่งถือเป็นผู้เสียสละที่สำคัญยิ่ง ที่ยอมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาด้วยความยากลำบากพอสมควร และต้องจากครอบครัวอันเป็นที่รักและอบอุ่น มาอยู่ที่ค่ายอบรมนี้เป็นเวลา 10 วน นอกจากนี้ ขอให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรม ที่ได้คิดและวางแผนในการทำงานครั้งนี้”


  เข้าชม : 422
  แวดวง อบจ 2557 10 อันดับล่าสุด
        อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่คลองท่าจีน ต.รัษฎา เพื่อพิจารณาอนุญาตการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะตลิ่ง
        อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนงานทดสอบกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 2
        อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามการดำเนินงานขององค์กร
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดโครงการวันแรงงานแห่งชาติ จ.ภูเก็ต “แรงงานภูเก็ต รักษ์สิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2559
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมให้กำลังใจผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต ในการเดินหน้าจัดระเบียบชายหาด
        อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน อบจ.สัญจร ณ บริเวณคลองมุดง ต.วิชิต วันที่ 14 พ.ค.59
        อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
        อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการอบรมกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 2
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติงานและแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการเก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน