[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: แวดวง อบจ 2557
 • อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ภูเก็ต
  แวดวง อบจ 2557 : อัพเดทเมื่อ พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ.2559


  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต โดย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ซึ่งมี ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสาธิต กลิ่นภักดี ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

  สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง อาทิ การเบิกจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสม รวมถึงการจัดตั้งศูนย์บริการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวชายหาด หาดละ 1 ศูนย์ โดยให้ประสานร่วมกับสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและองค์กรภาคเอกชนเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่ง โดยให้ประสานจุดติดตั้งกับสถานีตำรวจภูธรพื้นที่ และให้มีการซ่อมบำรุงให้กล้องสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

  ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ขอให้ทุกท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเที่ยวจัดทำแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงามทันสมัย และจัดระบบการคมนาคมรองรับให้เพียงพอกับนักท่องเที่ยว รวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วย จัดระบบโซนนิ่งแคมป์แรงงานต่างด้าวให้เป็นรูปธรรมและชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขและปัญหาความมั่นคงของประเทศโดยรวม

  เข้าชม : 305
  แวดวง อบจ 2557 10 อันดับล่าสุด
        อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่คลองท่าจีน ต.รัษฎา เพื่อพิจารณาอนุญาตการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะตลิ่ง
        อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนงานทดสอบกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 2
        อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามการดำเนินงานขององค์กร
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดโครงการวันแรงงานแห่งชาติ จ.ภูเก็ต “แรงงานภูเก็ต รักษ์สิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2559
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมให้กำลังใจผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต ในการเดินหน้าจัดระเบียบชายหาด
        อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน อบจ.สัญจร ณ บริเวณคลองมุดง ต.วิชิต วันที่ 14 พ.ค.59
        อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
        อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการอบรมกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 2
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติงานและแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการเก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน