[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: แวดวง อบจ 2557
 • อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก ปี 2559 “การออกกำลังกายในแถว Line Dance 5 ให้แก่ครูผู้นำออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกพื้นที่ของ จ.ภูเก็ต”
  แวดวง อบจ 2557 : อัพเดทเมื่อ พุธ ที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2559
  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก ปี 2559 หลักสูตร การออกกำลังกายในแถว Line Dance 5 ให้แก่ครูผู้นำออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 110 คน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2559 โดยมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ.ภูเก็ต นพ.บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร  อ.วันชัย ตั้งอุสาหะ วิทยากร ระดับ 11 จาก กฟผ. อ.ปราโมทย์ สิงหภูมิ อาจารย์ที่ รพ.โรคทรวงอก รพ.บำราศนราดูร รพ.พระนั่งเกล้า  เทศบาลบางศรีเมือง ศูนย์ผู้สูงอายุนนทบุรี และคณะ

  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้อุดหนุนงบประมาณให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ดำเนินโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก ปี 2559 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2544 เพื่อดำเนินกิจกรรม 5 ภารกิจ ได้แก่ การอบรมพัฒนาครูผู้นำ การสนับสนุนเป็นชุดเครื่องเสียง การเยี่ยมอบรมสัญจรเครือข่ายชมรมในพื้นที่ การสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ เรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้แก่เครือข่ายชมรมทุกพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต
  การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรมครูผู้นำออกกำลังกาย ให้มีความรู้ ทักษะการออกกำลังกายแบบ Line Dance  และสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในชมรมได้ ซึ่งจัดอบรมฟื้นฟูต่อยอด ตั้งแต่ปี 2555 ผู้เข้าอบรม ได้ก่ แกนนำ  ครูผู้นำจากชมรมผู้สูงอายุ ชมรมออกกำลังกาย  ชมรมสร้างสุขภาพ ชมรม อสม. และเครือข่ายสถานศึกษาจากทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต
  นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็กล่าวว่า “รู้สึกยินดีที่ได้มาพบครูผู้นำออกกำลังกายจากทุกภาคส่วน ซึ่งมีทั้งชมรมออกกำลังกาย อสม. ผู้สูงอายุ คุณครู และบุคลากรสาธารณสุขในวันนี้ ในนามของ อบจ.ภูเก็ต ยินดีให้การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของคนภูเก็ต ภายใต้โครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก ตั้งแต่ปี 2544 ปีนี้เป็นปีที่ 5 และปีต่อๆ ไป

  ในการนี้ รู้สึกชื่นชมยินดีที่ทุกคนมีความมุ่งมั่นให้ความสนใจ ตั้งใจฝึกปฏิบัติ ได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแนะนำให้แก่สมาชิกในชมรม และสามารถสร้างพลัง รวมกลุ่มเครือข่ายชมรมทั้งจังหวัด ออกกำลังกาย Line Dance ให้เป็นที่ประจักษ์มาแล้ว ได้แก่ การสร้างประวัติศาสตร์ ออกกำลังกาย Line Dance เต็มสะพานสารสิน ปลายแหลมพรหมเทพ พิธีปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย พิธีปิด Asian Beach การต้อนรับรัฐมนตรี ผู้มาเยือนและการจัดกิจกรรมอื่นๆ ของทุกตำบล ตลอดจนรวมเครือข่ายชมรม จัดตั้งชมรมแอโรบิกมวยไทย Line Dance ในปี  2557

  ทีมวิทยากร อ.วันชัย ตั้งอุสาหะ อ.ปราโมทย์ สิงหภูมิ และคณะ เป็นผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์เชี่ยวชาญมาก ขอให้ทุกท่านใช้เวลา 4 วัน เรียนรู้จากอาจารย์ให้เต็มที่ และนำไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในชมรม ชุมชน ขอให้การจัดอบรมครั้งนี้ได้จุดประกายให้ท่านมีพลัง ที่จะเป็นครูผู้นำตลอดไป ขอเป็นกำลังใจ ขอมีส่วนร่วม สร้างเสริมสุขภาพของทุกคน และขอให้พวกเราได้รวมใจกันมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่อไป” นายวัชรินทร์ กล่าว


  เข้าชม : 317
  แวดวง อบจ 2557 10 อันดับล่าสุด
        อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่คลองท่าจีน ต.รัษฎา เพื่อพิจารณาอนุญาตการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะตลิ่ง
        อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนงานทดสอบกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 2
        อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามการดำเนินงานขององค์กร
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดโครงการวันแรงงานแห่งชาติ จ.ภูเก็ต “แรงงานภูเก็ต รักษ์สิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2559
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมให้กำลังใจผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต ในการเดินหน้าจัดระเบียบชายหาด
        อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน อบจ.สัญจร ณ บริเวณคลองมุดง ต.วิชิต วันที่ 14 พ.ค.59
        อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
        อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการอบรมกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 2
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติงานและแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการเก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน