[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: แวดวง อบจ 2557
 • อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐ จ.ภูเก็ต
  แวดวง อบจ 2557 : อัพเดทเมื่อ พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน เมษายน พ.ศ.2559


  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงหน่วยงานต่างๆ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

  สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณาการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี จำกัด ซึ่งประชารัฐ หมายถึง ชุมชนลงมือทำ ข้าราชการสนับสนุน และเอกชนช่วยขับเคลื่อน โดยมีกลยุทธ์ 3 เรื่อง คือ การเกษตร การแปรรูป  และการท่องเที่ยวชุมชน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนและชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความสุขมากขึ้น โดยในการประชุมได้มีการสรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์  ปัญหา และความต้องการ พร้อมโครงการที่วางไว้คร่าวๆ ของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณา  และใช้ข้อมูลในการสนับสนุนส่งเสริม ซึ่งข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปี 2559  ประกอบด้วย  โครงการพัฒนาธุรกิจสับปะรด พัฒนาธุรกิจผักปลอดภัยสารพิษ พัฒนาธุรกิจนมแพะ พัฒนาธุรกิจกุ้ง Lobster และพัฒนาธุรกิจผ้าบาติก


  เข้าชม : 328
  แวดวง อบจ 2557 10 อันดับล่าสุด
        อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่คลองท่าจีน ต.รัษฎา เพื่อพิจารณาอนุญาตการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะตลิ่ง
        อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนงานทดสอบกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 2
        อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามการดำเนินงานขององค์กร
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดโครงการวันแรงงานแห่งชาติ จ.ภูเก็ต “แรงงานภูเก็ต รักษ์สิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2559
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมให้กำลังใจผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต ในการเดินหน้าจัดระเบียบชายหาด
        อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน อบจ.สัญจร ณ บริเวณคลองมุดง ต.วิชิต วันที่ 14 พ.ค.59
        อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
        อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการอบรมกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 2
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติงานและแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการเก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน