[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION
หัวข้อย่อย ข่าวสังคม
อ่านข่าวสังคมทั้งหมด คลิ๊กที่นี้  
ข่าวสังคม 15 อันดับล่าสุด
      ตัวแทนปกป้องอันดามันติง เวลาน้อย เปิดแสดงความคิด ไม่สามารถแสดงหลักฐานข้อมูล ที่รอบด้าน อ่าน 23/ ตอบ 0
      ภูเก็ตวิทและสตรีภูเก็ตยกระดับนักเรียนให้เก่งภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับความเป็นนานาชาติ อ่าน 39/ ตอบ 0
      ทอ.ภูเก็ตพร้อมใช้มาตรการ รปภ.สัมภาระลงทะเบียน In-line Screening 1 เม.ย. นี้ อ่าน 41/ ตอบ 0
      นายกราไวย์ เข้าร่วมพิธีปิดการจัดค่ายเยาวชนทายาทกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต อ่าน 56/ ตอบ 0
      ศิษย์เก่า รุ่น ศภว.สะตอ 24 จัดแข่งขันโบว์ลิ่ง ประเพณี สะตอโบว์ 2017 อ่าน 47/ ตอบ 0
      จังหวัดภูเก็ตร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดศูนย์กลางตลาดผลไม้ขนาดใหญ่ในตำบลกมลา อ่าน 80/ ตอบ 0
      จังหวัดภูเก็ต เชิญประชาชนร่วมโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบ 2 ประจำปี 2560 อ่าน 103/ ตอบ 0
      อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานขององค์กร อ่าน 95/ ตอบ 0
      สัมมนาผู้บริหารเธคศึกษาทั่วประเทศ เพื่อยกระดับการศึกษา อ่าน 75/ ตอบ 0
      เปิดโครงการอบรมพัฒนาครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ อ่าน 71/ ตอบ 0
      อบจ.ภูเก็ต ร่วมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น “การปฏิรูปท้องถิ่นไทย : รูปแบบหน้าที่และอำนาจ” อ่าน 90/ ตอบ 0
      กรมการพัฒนาชุมชนจัดงาน OTOP TO THE TOWN 8-22 มี.ค.นี้ที่ภูเก็ต อ่าน 62/ ตอบ 0
      ทภก.เปิดฝึกอบรมการกู้ภัยทางทะเล อ่าน 88/ ตอบ 0
      ส.พัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ตเชิญนายจ้างพัฒนาฝีมือแรงงาน ตาม พรบ.ส่งเสริมฯ 2545 อ่าน 149/ ตอบ 0
      ทม.กะทู้เฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อ และการระบาดของโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ อ่าน 93/ ตอบ 0