[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION
อบจ.ภูเก็ต รับรางวัลดีเลิศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
อบจ.ภูเก็ต รับรางวัลดีเลิศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีสัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับประกาศเกียรติคุณในฐานะที่องค์การบริหาร
รพ.อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
รพ.อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ที่บริเวณชั้น 1 หน้าแผนกเอ็กซเรย์ โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้มีกิจกรรม “บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ” ตามโครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต คนใหม่
อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต คนใหม่
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมให้การต้อนร
อบจ.ภูเก็ต ร่วมส่งผู้ว่าฯ นิสิต ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ จ.นนทบุรี
อบจ.ภูเก็ต ร่วมส่งผู้ว่าฯ นิสิต ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ จ.นนทบุรี
ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 9/2558
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 9/2558
ที่ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ประชุมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
รพ.อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ สปสช. เขต 5 ราชบุรี เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน
รพ.อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ สปสช. เขต 5 ราชบุรี เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นพ.ธวัชชัย อาณาประโยชน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่บริการประชาชน ปฏิบัติงานตัดต้นไม้ ณ ร.ร.กะทู้วิทยา
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่บริการประชาชน ปฏิบัติงานตัดต้นไม้ ณ ร.ร.กะทู้วิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยทีมงานเจ้าหน้าที่กองช่าง ได้นำรถเครน พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ตัดต้นไม้ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนกะทู้วิทยา ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา
อบจ.ภูเก็ต ร่วมบูรณาการช่วยเหลือบ้านเรือนของประชาชนในเขตพื้นที่ ต.กะรน กรณีต้นไม้ล้มทับหลังคาได้รับความเสียหาย
อบจ.ภูเก็ต ร่วมบูรณาการช่วยเหลือบ้านเรือนของประชาชนในเขตพื้นที่ ต.กะรน กรณีต้นไม้ล้มทับหลังคาได้รับความเสียหาย
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองช่าง ได้นำรถเครน พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ตัดกิ่งไม้ ไปช่วยเหลือบ้านเรือน
อบจ.ภูเก็ต มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณแด่ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์  ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต อย่างทุ่มเท
อบจ.ภูเก็ต มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณแด่ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต อย่างทุ่มเท
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
รพ. อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมโครงการเป้าหมายความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (Patient Safety Goal)
รพ. อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมโครงการเป้าหมายความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (Patient Safety Goal)
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 09.00น. ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเป้าหมายความปลอดภัยในการดูผู้ป่วย (Patient Safety Goal)
อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2558
อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เปิดประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต สมัยสามัญ ประจำปี 2558 สมัยที่สอง (ครั้งที่ 3) โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด
ร.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) จัดงานแสดงกตเวทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ และครูโอนย้าย ประจำปี 2558
ร.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) จัดงานแสดงกตเวทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ และครูโอนย้าย ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 18.30 น. ที่ห้องเทียนกง ชั้น 9 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในงานแสดงกตเวทิตาจิต แด่ผู
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแคร์ ต.เชิงทะเล
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแคร์ ต.เชิงทะเล
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย พยาบาล นักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเล และเจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลเชิงทะเล ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วย
อบจ.ภูเก็ต ร่วมสนับสนุนงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
อบจ.ภูเก็ต ร่วมสนับสนุนงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 18.00 น. ที่ลานจอดรถเวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมรับโล่รางวัลในฐานะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งในอง
ร.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558
ร.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 08.30น. ที่สนามกีฬาโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในนามประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภ
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Back Next