[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ครั้งที่ 1/2559
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการศูนย์จังหวัดอันดามัน (ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่) นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ย
อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะทูต 5 ประเทศ พร้อมประชุมมาตรการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะทูต 5 ประเทศ พร้อมประชุมมาตรการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตจาก 5 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย นายมาร์ค เคนท์ เอกอัครราชทูตอังกฤษ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมวาระยามเช้า เพื่อหารือแนวคิดการพัฒนา จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมวาระยามเช้า เพื่อหารือแนวคิดการพัฒนา จ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 07.30 น. ที่สำนักงานแขวงการทางจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ.ภู
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นและการออกเสียงประชามติ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นและการออกเสียงประชามติ
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวสมลักษณ์ ขอบรรพกุล ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เ
รพ.อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังในกลุ่มวัยทำงาน เรื่อง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (วันถุงลมโป่งพอง)
รพ.อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังในกลุ่มวัยทำงาน เรื่อง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (วันถุงลมโป่งพอง)
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณลานหน้าแผนกรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต เป็นประ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรการพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ตามบันทึกการให้สัตยาบัน “ความปลอดภัยคือหัวใจของการท่องเที่ยว เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรการพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ตามบันทึกการให้สัตยาบัน “ความปลอดภัยคือหัวใจของการท่องเที่ยว เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”
ที่โรงละครไซม่อนสตาร์โชว์ จังหวัดภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (การอบรมพนักงานเคาน์เตอร์ทัวร์จังหวัดภูเก็ต) ตามบันทึกการให้สัตยาบัน “ความปลอดภัยคือหัวใจข
อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านยามเย็น เขตชุมชนบ้านสะปำ ต.เกาะแก้ว ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านยามเย็น เขตชุมชนบ้านสะปำ ต.เกาะแก้ว ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ จ.ภูเก็ต
นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาววิศัลย์ศยา ผลสิน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของ จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของ จ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองก
อบจ.ภูเก็ต ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ นางอารี จิตต์เกื้อ มารดา นายก อบต.เกาะแก้ว
อบจ.ภูเก็ต ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ นางอารี จิตต์เกื้อ มารดา นายก อบต.เกาะแก้ว
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 19.00 น. ที่วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต คณะสม
อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามการดำเนินงานขององค์กร
อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามการดำเนินงานขององค์กร
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต โดยมี คณะหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหารโรงพยาบาล อบจ.ภ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2558
อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2558
นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสที่พ
อบจ.ภูเก็ต พร้อมจัดพิธีเปิดสวนสาธารณะ ต.เกาะแก้ว อย่างเป็นทางการ วันที่ 3 ธ.ค.58
อบจ.ภูเก็ต พร้อมจัดพิธีเปิดสวนสาธารณะ ต.เกาะแก้ว อย่างเป็นทางการ วันที่ 3 ธ.ค.58
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาววิศัลย์ศยา ผลสิน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ภูเก็ต
รพ.อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังในกลุ่มวัยทำงาน
รพ.อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังในกลุ่มวัยทำงาน
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณลานหน้าแผนกรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต เป็นประ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อหารือการพัฒนา จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อหารือการพัฒนา จ.ภูเก็ต
เมื่อเร็วๆ นี้ นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรป
อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับรองผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต คนใหม่ ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล และนายขจรเกียรติ รักษาพานิชมณี
อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับรองผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต คนใหม่ ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล และนายขจรเกียรติ รักษาพานิชมณี
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมให้การต้อนร
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Back Next