[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION
อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวด้วยเทคนิค Lean Six Sigma
อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวด้วยเทคนิค Lean Six Sigma
ที่ห้องรายา โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต หลักสูตร
อบจ.ภูเก็ต ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
อบจ.ภูเก็ต ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
ที่บริเวณเวทีกลาง สะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ แล
อบจ.ภูเก็ต ร่วมมอบสิ่งของ เนื่องในวันรวมน้ำใจกาชาด เพื่อเป็นรางวัลในงานเทศกาลของดีภูเก็ต และงานกาชาด จ.ภูเก็ต ปี 2559
อบจ.ภูเก็ต ร่วมมอบสิ่งของ เนื่องในวันรวมน้ำใจกาชาด เพื่อเป็นรางวัลในงานเทศกาลของดีภูเก็ต และงานกาชาด จ.ภูเก็ต ปี 2559
ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมมอบสิ่งของ เนื่องในวันรวมน้ำใจกาชาด โดย อบ
อบจ.ภูเก็ต จัดพิธีเปิดสวนสาธารณะ ต.เกาะแก้ว ภายใต้ โครงการ “เดินเพื่อสุขภาพ”
อบจ.ภูเก็ต จัดพิธีเปิดสวนสาธารณะ ต.เกาะแก้ว ภายใต้ โครงการ “เดินเพื่อสุขภาพ”
นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดสวนสาธารณะตำบลเกาะแก้ว ภายใต้ โครงการ “เดินเพื่อสุขภาพ” โดย นางสาววิศัลย์ศยา ผลสิน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์, นายสิท
อบจ.ภูเก็ต ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
อบจ.ภูเก็ต ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
ที่ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย
อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา และประชาชน จ.ภูเก็ต ประจำปี 2558
อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา และประชาชน จ.ภูเก็ต ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2558 โดยมี เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะครู โค้ชผ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมข้อราชการระหว่างอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมข้อราชการระหว่างอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการระหว่างอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กรปกครอ
รพ.อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้พนักงานสถานบริการ เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธ.ค.58
รพ.อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้พนักงานสถานบริการ เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธ.ค.58
ที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้พนักงานสถานบริการ เนื่องในวันเอดส
อบจ.ภูเก็ต นำชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ปรับปรุงถนนชุมชนโหนทรายทอง ต.รัษฎา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน
อบจ.ภูเก็ต นำชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ปรับปรุงถนนชุมชนโหนทรายทอง ต.รัษฎา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.30 น. นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ภูเก็ต นายสุวรรณ จันทร์ปลั่งสิริกุล ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ได้
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง จ.ภูเก็ต (เมืองใหม่) เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง จ.ภูเก็ต (เมืองใหม่) เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต (เมืองใหม่) โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นายปร
อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านยามเย็น ในเขตชุมชนแหลมตุ๊กแก ต.รัษฎา ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 3
อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านยามเย็น ในเขตชุมชนแหลมตุ๊กแก ต.รัษฎา ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านยามเย็นประชาชน ในเขตชุม
อบจ.ภูเก็ต จัดงาน “ลอยกระทงชมจันทร์ ริมทะเล อ่าวฉลอง” ประจำปี 2558
อบจ.ภูเก็ต จัดงาน “ลอยกระทงชมจันทร์ ริมทะเล อ่าวฉลอง” ประจำปี 2558
วัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 “ลอยกระทงชมจันทร์ ริมทะเล อ่าวฉลอง” ณ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรม “ส่งตะวันและภูเก็ตเคาท์ดาวน์” ณ แหลมพรหมเทพ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรม “ส่งตะวันและภูเก็ตเคาท์ดาวน์” ณ แหลมพรหมเทพ
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลราไวย์ นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นาย
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมวาระยามเช้า เพื่อหารือข้อราชการระหว่างจังหวัด
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมวาระยามเช้า เพื่อหารือข้อราชการระหว่างจังหวัด
ที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมซ้อมปั่นจักรยาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “Bike for DAD” ปั่นเพื่อพ่อ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมซ้อมปั่นจักรยาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “Bike for DAD” ปั่นเพื่อพ่อ
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวแ
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Back Next