[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จ.ภูเก็ต
ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 12/2558 โดย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
อบจ.ภูเก็ต จัดสัมมนาการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน
อบจ.ภูเก็ต จัดสัมมนาการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน
ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการสัมมนาการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจากการค้าน้ำมัน โดย นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดงานวันคนพิการ จ.ภูเก็ต ประจำปี 2558 “ให้เกียรติ ให้โอกาส ให้กำลังใจ”
อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดงานวันคนพิการ จ.ภูเก็ต ประจำปี 2558 “ให้เกียรติ ให้โอกาส ให้กำลังใจ”
ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2558 โดย นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รักษาราชการแทนผู
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมวาระยามเช้า เพื่อหารือการพัฒนา จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมวาระยามเช้า เพื่อหารือการพัฒนา จ.ภูเก็ต
ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ.ภูเก็ต และนายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยต
อบจ.ภูเก็ต ประชุมพิจาณาร่างแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ประจำปี 2559
อบจ.ภูเก็ต ประชุมพิจาณาร่างแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ประจำปี 2559
นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2558
อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน จ.ภูเก็ต ประจำปี 2558 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ
อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน จ.ภูเก็ต ประจำปี 2558 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 16.00 น. ที่สนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2558 โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพง
อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนารายได้ของ อบจ. ในเขตจังหวัดภาคใต้
อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนารายได้ของ อบจ. ในเขตจังหวัดภาคใต้
ที่ห้องทานตะวัน โรงแรมป่าตองเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาประสิททธิภาพการจัดเก็บรายได้ การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางก
อบจ.ภูเก็ต ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ พิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
อบจ.ภูเก็ต ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ พิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายมนู เขียวคราม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และคณะหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพส
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จ.ภูเก็ต
นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต (กรอ.จังหวัดภูเก็ต) โดย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านยามเย็น ในเขตชุมชนชาวไทยใหม่หาดราไวย์ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 4
อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านยามเย็น ในเขตชุมชนชาวไทยใหม่หาดราไวย์ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 4
นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านยามเย็นประชาชน ใน
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือโครงการปรับปรุงถนนใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือโครงการปรับปรุงถนนใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
ที่ห้องประชุมเล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการจัดทำโครงการปรับปรุงถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทบริเวณใต้แนวทางหลวงชนบทบริเวณใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวั
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน “รวมพลังพัฒนา จ.ภูเก็ต”
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน “รวมพลังพัฒนา จ.ภูเก็ต”
ที่ประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (รวมพลังพัฒนาจังหวัดภูเก็ต) โดย นายประเจียด
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมวาระยามเช้า เพื่อหารือการพัฒนา จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมวาระยามเช้า เพื่อหารือการพัฒนา จ.ภูเก็ต
นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมปั่นจักรยาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “BIKE FOR DAD” ปั่นเพื่อพ่อ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมปั่นจักรยาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “BIKE FOR DAD” ปั่นเพื่อพ่อ
ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉล
อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ บริเวณศาลากลาง จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ บริเวณศาลากลาง จ.ภูเก็ต
ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Back Next