[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION
อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านยามเย็น เขตชุมชนท่าสัก ต.ป่าคลอก ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านยามเย็น เขตชุมชนท่าสัก ต.ป่าคลอก ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ จ.ภูเก็ต
นายคำรณ พันธุ์ทิพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางกานดา แทบทับ ผู้อำนวยการกองคลัง อบจ.ภูเก็ต คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านยามเย็นประชาชน ในเขตชุมชนบ้านท่า สัก หมู่
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจงานมหกรรมวิชาชีพ ครั้งที่ 15 อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจงานมหกรรมวิชาชีพ ครั้งที่ 15 อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ
ที่ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมรับเกียรติบัตรในฐานะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้การสนับสนุนกิจกรรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในพิธีเปิดศูนย์บ่มเพาะ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมกับกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำจังหวัดภูเก็ต 23 ประเทศ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมกับกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำจังหวัดภูเก็ต 23 ประเทศ
ที่ห้องประชุมอาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมร่วมกับกงสุลกิตติมศักดิ์ของประเทศต่างๆ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมวาระยามเช้า เพื่อปรึกษาหารือการบริหารงานราชการ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมวาระยามเช้า เพื่อปรึกษาหารือการบริหารงานราชการ
นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุม “วาระยามเช้า” ซึ่งหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อติดตามนโยบายพัฒนา จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อติดตามนโยบายพัฒนา จ.ภูเก็ต
ที่ห้องประชุมโจมอน พาวิลเลี่ยน โรงแรมอินดิโก้เพิร์ล ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต และนายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการปร
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่น 8 ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่น 8 ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งมี คณะผู้บริหาร อาจารย์
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมสมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมสมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้
นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และนายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมสมาพันธ์องค์ก
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมแนวนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมแนวนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล จ.ภูเก็ต
นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล จังหวัดภูเก็ต โดย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นป
อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านยามเย็น เขตชุมชนคลองเกาะผี ต.วิชิต ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านยามเย็น เขตชุมชนคลองเกาะผี ต.วิชิต ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ จ.ภูเก็ต
นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ.ภูเก็ต คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแคร์ ต.ตลาดใหญ่
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแคร์ ต.ตลาดใหญ่
นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นพ.กิตติ ปรมัตถผล แพทย์จากโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต พยาบาล นักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้ลงพื้นที่ออกเย
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแคร์ ต.รัษฎา
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแคร์ ต.รัษฎา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข พร้อมด้วย พยาบาล และนักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต รวมถึงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลรัษฎา ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการที่บ้าน ประจำเดือนมกราคม 2559 ในเขตพื้นที่ตำบล
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1/2559
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมกา
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย กำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 7
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย กำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 7
ที่ห้องประชุม อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบาย กำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 7 ของ พล
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมวาระยามเช้า เพื่อหารือการพัฒนา จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมวาระยามเช้า เพื่อหารือการพัฒนา จ.ภูเก็ต
นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุม “วาระยามเช้า”
อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านยามเย็น เขตชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว
อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านยามเย็น เขตชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว
นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านยามเย็นประชาชน ในเขตชุมชน
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Back Next