[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION
อบจ.ภูเก็ต  ร่วมพิธีเปิดถนนยกระดับสายคลองเกาะผี “สะพานเทพศรีสินธุ์”
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดถนนยกระดับสายคลองเกาะผี “สะพานเทพศรีสินธุ์”
นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสะพานเทพศรีสินธุ์ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นายอาคม เติมพิทยาไพ
อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามการดำเนินงานขององค์กร
อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามการดำเนินงานขององค์กร
นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต โดยมี คณะหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต แ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมสนับสนุนการพัฒนาผู้นำในงานสุขภาพภาคประชาชน “วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จ.ภูเก็ต ปี 2559”
อบจ.ภูเก็ต ร่วมสนับสนุนการพัฒนาผู้นำในงานสุขภาพภาคประชาชน “วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จ.ภูเก็ต ปี 2559”
ที่เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต ได้กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้นำในงานสุขภาพภาคประชาชน ประจำปี 2559 “วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติจังหวัดภูเก็
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดตัวกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐในพื้นที่ จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดตัวกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐในพื้นที่ จ.ภูเก็ต
ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมพ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมติดตามและแก้ไขปัญหาโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ชุมชน จ.ภูเก็ต “ผู้ว่าฯ เยี่ยมบ้านยามเย็น”
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมติดตามและแก้ไขปัญหาโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ชุมชน จ.ภูเก็ต “ผู้ว่าฯ เยี่ยมบ้านยามเย็น”
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1 (หลังเก่า) นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมติดตามและแก้ไขปัญหาโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 “ถิ่นถลางเกมส์”
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 “ถิ่นถลางเกมส์”
ที่สนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่
อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะเทศบาลเมืองนราธิวาส เพื่อศึกษาดูงานส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวน่าอยู่อย่างยั่งยืน
อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะเทศบาลเมืองนราธิวาส เพื่อศึกษาดูงานส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวน่าอยู่อย่างยั่งยืน
นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร
อบจ.ภูเก็ต คว้าแชมป์วอลเล่ย์-หญิง รองแชมป์วอลเล่ย์-ชาย  ในการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 8  “ถิ่นถลางเกมส์”
อบจ.ภูเก็ต คว้าแชมป์วอลเล่ย์-หญิง รองแชมป์วอลเล่ย์-ชาย ในการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 8 “ถิ่นถลางเกมส์”
ที่โรมยิมสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ภูเก็ต นายสุวรรณ จันปลั่งสิริกุล ผู้อำนวย
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือ “การดำเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน จ.ภูเก็ต ปี 2560”
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือ “การดำเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน จ.ภูเก็ต ปี 2560”
ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหารือ “การดำเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2560” โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการใช้พื้นที่สนามชัยและสนามเทนนิส เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการใช้พื้นที่สนามชัยและสนามเทนนิส เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว
ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดภูเก็ต (POC) ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการใช้พื้นที่สนามชัยและสนามเทนนิส ครั้งที่ 1/2559 โดยมี นายภาคภู
อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม “คลินิกแก้จน” ตามโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ :  ชี้เป้าชีวิต  จัดทำเข็มทิศชีวิต  บริหารจัดการชีวิต  และดูแลชีวิต”
อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม “คลินิกแก้จน” ตามโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ : ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิต”
ที่ศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “คลินิกแก้จน” ตามโครงการการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ : ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีว
อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เพื่อศึกษาดูงานแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต ปี 2557-2558
อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เพื่อศึกษาดูงานแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต ปี 2557-2558
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ.ภูเก็ต นายยงยุทธ ลักษณ
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแคร์ ต.รัษฎา
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแคร์ ต.รัษฎา
นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นพ.กิตติ ปรมัตถผล แพทย์จากโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต พยาบาล นักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภา
ร.ร. อบจ.บ้านนาบอน จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2558
ร.ร. อบจ.บ้านนาบอน จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2558
ที่โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียน อบจ.บ้านนาบ
จ.ภูเก็ต จัดการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร 13-15 มี.ค.59
จ.ภูเก็ต จัดการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร 13-15 มี.ค.59
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2559 ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (บ้านเหรียง) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Back Next