ข่าวสังคม » มูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562

มูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562

24 พฤษภาคม 2019
333   0

มูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายมูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จและมอบทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562 มี ดร.ศุภลักษณ์ กาญจนเมธากุล ประธานมูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ นายเสริฐ ทองดี นายกสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาจากทุกภาคส่วน แขกผู้มีเกียรติ คณะครู นักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 307 คน และสื่อมวลชน เข้าร่วม

 

 

 

 

ดร.ศุภลักษณ์ กาญจนเมธากุล ประธานมูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ กล่าวว่า มูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2538 ในชื่อสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต ได้รับรางวัลพระราชทาน องค์กรผู้ทรงทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ.2549 องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ.2555 และรางวัล NGO awards จากมูลนิธิร้อกกี้เฟลเลอร์ ปี พ.ศ.2556 ซึ่งได้ให้การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี จึงได้รับการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเท ที่จะดำเนินงานช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

 

 

 

 

 

ในการดำเนินงานด้านเด็กของมูลนิธิฯ ยังคงเป็นไปตามหลักการเดิม โครงการหลักที่สำคัญได้แก่ โครงการสถานแรกรับพิทักษ์เด็กภูเก็ต โครงการบ้านลุงพิทักษ์ โครงการครูสัญจร โครงการสำรวจชุมชนและติดตามคดี โครงการนมผงสำหรับเด็กและโครงการทุนการศึกษา ซึ่งเราได้ดำเนินการโครงการทุนการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 15 ปีต่อเนื่อง รวมเป็นยอดเงินทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 11,523,312 บาท

เด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ ประกอบด้วย เด็กชั้นอนุบาล 75 คน ประถมศึกษา 133 คน มัธยมศึกษา 68 คน สายวิชาการอาชีพ 26 คน และปริญญาตรี 5 คน เด็กนักเรียนกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ในจำนวนนี้ เป็นเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาระยะยาว ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน วัตถุประสงค์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ประสบปัญหาด้านต่างๆ และเด็กในความดูแลของมูลนิธิฯ โดยมูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นอนาคตที่สดใสของเด็กทั้งหลายเหล่านี้ และขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา