แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการรักษ์ภูเก็ต เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ”

อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการรักษ์ภูเก็ต เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ”

19 พฤษภาคม 2019
317   0

อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการรักษ์ภูเก็ต เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ”

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.62 เวลา 07.00 น. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย เยาวชน เครือข่ายภาคประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “รักษ์ภูเก็ต” ครั้งที่ 4/2562 เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 1,000 ต้น ณ บริเวณบ้านเกาะสิเหร่ หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี กำหนดให้ 15 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี ซึ่งเป็น วันวิสาขบูชา เป็น วันต้นไม้แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทย ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต สำหรับการจัดกิจกรรมตามโครงการรักษ์ภูเก็ตในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมครั้งที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน และประชาชนจังหวัดภูเก็ตได้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ของชาติ และป่าไม้ของจังหวัดภูเก็ต