ข่าวภูเก็ต » ทรภ.3จัดพิธีบวงสรวงวันอาภากร ครบรอบ 96 ปีสิ้นพระชนม์

ทรภ.3จัดพิธีบวงสรวงวันอาภากร ครบรอบ 96 ปีสิ้นพระชนม์

19 พฤษภาคม 2019
264   0

ทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมกับจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลดวงพระวิญญาณของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนื่องในวันอาภากรประจำปี 2562 วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ครบรอบ 96 ปี

 

 

 

 


เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ พลับพลา ที่ประทับ บริเวณสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พลเรือโทสิทธิพร  มาศเกษม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมด้วย นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ,ข้าราชการ ,ภาครัฐเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณและพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2562 พิธีประกอบด้วย ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ถวายมาลัยข้อพระกรและจุดธูปเทียนที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงจากนั้นรินเหล้าและน้ำดื่มถวาย, พิธีนำธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงสังเวย,การกล่าวคำถวายเครื่องบวงสรวงสังเวย, วงดุริยางค์บรรเลงเพลงดาบของชาติ,เดินหน้าและดอกประดู่ และผู้ร่วมพิธีร้องเพลงถวาย,ประธานในพิธีจุดประทัดถวายเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงในช่วงแรก

จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้เข้าประจำที่นั่งภายในอาคารพลับพลาที่ประทับฯ เพื่อร่วมประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ พิธีบำเพ็ญกุศลดวงวิญญาณของพลเรือเอก พระเจ้าบรมเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยประธานในพิธีเป็นผู้แทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย, ถวายพวงมาลัยบนพานหน้าพระรูปจำลอง,จุดเทียนธูปเครื่องทองน้อย, อนุศาสนาจารย์อาราธนาศีล,พระสงฆ์ให้ศีล,อนุศาสนาจารย์อาราธนาพระปริตร,พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์,อนุศาสนาจารย์ลาดผ้ารองโยงและผ้าภูษาโยงหน้าพระสงฆ์ โอกาสนี้พลเรือโทสิทธิพร  มาศเกษม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมด้วย นาย ภัคพงศ์  ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ ภาครัฐเอกชน รวม 10 คน ร่วมทอดผ้าบังสุกุลหน้าพระสงฆ์จำนวน 10 รูป ,ถวายปิ่นโตและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์,พระสงฆ์อนุโมทนายกถา ผู้ร่วมพิธีร่วมกรวดน้ำและรับพรจากพระสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี


ทั้งนี้วันอาภากร เป็นวันสำคัญ ที่กองทัพเรือกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย พระองค์ได้สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พุทธศักราช 2466 กองทัพเรือ จึงได้ถือเอาวันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันอาภากร และในปีนี้ เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่าน ครบรอบ 96 ปี ทางคณะกรรมการบริหารพลับพลาที่ประทับสะพานหินจังหวัดภูเก็ต จึงกำหนดจัดงานวันอาภากร และจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติของพระองค์ท่าน