ข่าวภูเก็ต » ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารสร้างความประทับใจเนื่องในวันปีใหม่ไทย

ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารสร้างความประทับใจเนื่องในวันปีใหม่ไทย

9 เมษายน 2019
285   0

ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารสร้างความประทับใจเนื่องในวันปีใหม่ไทย
 
วันที่ 9 เม.ย.62 เวลา 14.10 น. ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ในการนี้ ร.ต.ธานี  ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต นำคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับผู้โดยสารสายการบินซิลค์แอร์ เที่ยวบินที่ MI754 ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง หมายเลข 11 และผู้โดยสารของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3005 ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง หมายเลข 10 โดยจัดการแสดงกลองยาวต้อนรับ พร้อมแจกของที่ระลึก ให้กับผู้โดยสารเพื่อสร้างความประทับใจเนื่องในวันปีใหม่ไทย 
 
ต่อจากนั้นผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต และรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สธ.) สรงน้ำพระพุทธรูป และให้การต้อนรับผู้โดยสาร ณ ห้องโถงผู้โดยสารขาออก อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต