ข่าวภูเก็ต » เริ่มแล้วปฏิบัติการปราบเรือดำน้ำ “Guardian sea 2019” ฝึกผสมร่วม ทร.ไทย-สหรัฐฯ

เริ่มแล้วปฏิบัติการปราบเรือดำน้ำ “Guardian sea 2019” ฝึกผสมร่วม ทร.ไทย-สหรัฐฯ

7 เมษายน 2019
626   0

ทัพเรือไทย-สหรัฐฯ เปิดฉากการฝึกปราบเรือดำน้ำ “Guardian sea 2019” ในพื้นที่ทะเลอันดามัน ภูเก็ต พังงา เตรียมความพร้อมปฏิบัติการร่วมกับเรือดำน้ำที่จะเข้ามาประจำการในประเทศไทยในวันข้างหน้า

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 บนเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทอดสมอ หน้าแหลมพันวา ทัพเรือภาคที่ 3 จังหวัดภูเก็ต พลเรือตรีกำจร เจริญเกียรติ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตุที่ 1 กองเรือยุทธการ และ Commodore Destroyer Squadron 7 เป็นประธานเปิดการฝึกผสม Guardian sea 2019 กองทัพเรือไทย โดยกองเรือฟริเกตุที่ 1 กองเรือยุทธการ ร่วมกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ทำการฝึกผสม ในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 3 ฝั่งทะเลอันดามัน ระหว่างวันที่ 7-11 เมษายน 2562 บริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา

 

 

 

 

 

พลเรือตรีกำจร เจริญเกียรติ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตุที่ 1 กองเรือยุทธการ กล่าวว่า การฝึกผสม Guadian Sea เป็นการฝึกแบบทวิภาคีระหว่างกองทัพเรือไทย กับกองทัพเรือสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการฝึกการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างเรือและอากาศยานในการปราบเรือดำน้ำ เป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ ระหว่าง กองทัพเรือทั้งสองประเทศ ตั้งแต่การฝึกทักษะของเจ้าหน้าที่ทำงานไปจนถึงการปฏิบัติและการวางแผนของฝ่ายอำนวยการในการค้นหาตรวจจับและต่อตีเรือดำน้ำ

การฝึกผสม Guadian Sea เริ่มการฝึกครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2555 หลังจากนั้นได้มีการฝึกอย่างต่อเนื่องตลอดทุกปี และได้มีการปรับเปลี่ยนการฝึกเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยจัดตั้งฝ่ายอำนวยการร่วม ระหว่าง กองทัพเรือไทย และ กองทัพเรือสหรัฐ ในการควบคุมการฝึก

สำหรับการฝึกในปีนี้กำหนดรหัสการฝึกเป็นการฝึกผสม Guadian Sea 2019 ทำการฝึกระหว่างวันที่ 7 – 11 เมษายน 2562 ฝั่งทะเลอันดามัน กองทัพเรือได้มอบหมายให้ กองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ รับผิดชอบการฝึก โดยมี นาวาเอก สมาน ขันธพงษ์ เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ 1 เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกผสม Guardian sea 2019 ฝ่ายกองทัพเรือไทย และ CAPT. Matthew Jerbi Commodore of Destroyer Squadron 7 เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกร่วมฝ่ายกองทัพเรือสหรัฐ

 

 

 

 

 

กำลังที่เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ ในส่วนกำลังของกองทัพเรือไทย ประกอบด้วยเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือหลวงตากสิน เรือหลวงล่องลม และเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ ฮ.ปด.1 (S-70B) ขณะที่ในส่วนกำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยเรือส่งกำลังบำรุง USNS GUADALUPE T-AO 200 และเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ (SSN) ชั้น Los Angeles

สำหรับพื้นที่การฝึกจะฝึกในพื้นที่ทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความลึกน้ำที่เหมาะกับการฝึกของเรือดำน้ำ โดยเรือดำน้ำสามารถซ่อนพรางจากการตรวจจับ ซึ่งจะทำให้หน่วยค้นหาและปราบเรือดำน้ำได้มีโอกาสใช้ความรู้และประสบการณ์ในการฝึกกับเรือดำน้ำจริง

พลเรือตรีกำจร กล่าวว่า การฝึกครั้งนี้จะทำให้กำลังพลของกองทัพเรือมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างเรือกับเรือ และเรือกับอากาศยาน ในการปราบเรือดำน้ำ ซึ่งโอกาสที่จะฝึกกับเรือดำน้ำจริงนั้นหาได้ยาก จึงจะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรือเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติการร่วมกับเรือดำน้ำที่จะเข้ามาประจำการในประเทศไทยในวันข้างหน้า นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศให้ดียิ่งขึ้นด้วย