ข่าวสังคม » ท่าอากาศยานภูเก็ตต้อนรับผู้โดยสารเที่ยวบินปฐมฤกษ์จากลังกาวี

ท่าอากาศยานภูเก็ตต้อนรับผู้โดยสารเที่ยวบินปฐมฤกษ์จากลังกาวี

26 มีนาคม 2019
457   0

ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารเที่ยวบินปฐมฤกษ์จากลังกาวี
 
วันที่ 26 มี.ค.62 เวลา 11.45 น. ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ร่วมกับ สายการบินไลอ้อนแอร์  ให้การต้อนรับ ผู้โดยสาร เที่ยวบินปฐมฤกษ์ สายการบินมาลินโด้ แอร์ เที่ยวบินที่ OD1720 เส้นทางการบิน ลังกาวี – ภูเก็ต – ลังกาวี มีผู้โดยสารจำนวน 46 คน ลูกเรือจำนวน 4 คน  การนี้ นายวิจิตต์  แก้วไทรเทียม รภก.(ปร.),ร.อ.ปกป้อง  สุวรรณโมฬี ผอก.ฝทอ.ทภก. พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง ทภก. ให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึก ให้กับผู้โดยสารและลูกเรือ ณ บริเวณประตู Bus Gate  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.