ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตจัดกวนกาละแม 9 กระทะใช้ประกอบพิธีบวงสรวงปู่ย่าตายายฯ

ภูเก็ตจัดกวนกาละแม 9 กระทะใช้ประกอบพิธีบวงสรวงปู่ย่าตายายฯ

9 มีนาคม 2019
332   0

จังหวัดภูเก็ตจัดกวนกาละแม 9 กระทะ ใช้ประกอบพิธีบวงสรวงปู่ย่าตายายฯ งานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562 

 

 

 

 

เมื่อเวลา 09.09 น.วันนี้( 9 มี.ค.)นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานนำผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยว ร่วมกวนกาละแม 9 กระทะ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562  เพื่อแสดงออกถึงความรักความสมัครสมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตและยังเป็นการระลึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของท้าวเทพกษัตรีท้าวศรีสุนทรและบรรพชนผู้กล้าเมืองถลางที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปกป้องรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานได้อาศัยจนถึงทุกวันนี้โดยท่านย่าทั้งสองได้ประกอบวีรกรรมนำชาวถลางต่อสู้กับข้าศึกในสมัยสงคราม 9 ทัพที่ยกทัพมาตีเมืองถลางในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์แต่ไม่สามารถหักเอามือถลางได้ จึงแตกทัพกลับไปเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2328 นับรวมผ่านมาแล้ว 234 ปี

 

 

 

 

นายกองโทอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง  ในนามคณะกรรมการการจัดกิจกรรมการกวนกาละแม 9 กะทะ กล่าวว่า กาละแม คือขนมไทยโบราณทำจากแป้งข้าวเหนียวเป็นขนม 1 ใน 3 ชนิดที่นิยมทำในวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยในอดีตนิยมทำในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ซึ่งจะต้องทำให้เสร็จก่อนวันสงกรานต์คือข้าวเหนียวแก้ว,ข้าวเหนียวแดงและกาละแม เพราะการทำขนมเหล่านี้ต้องอาศัยแรงงานคนมาช่วยกันกวนขนมจึงถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนไทยช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยมิตรไมตรีเป็นความดีงามในชีวิตภายภาคหน้าสืบไป  เมื่อทำขนมเสร็จแล้วก็จะมีการแบ่งปันถนนกลับไปกินที่บ้านของแต่ละคน

สำหรับขนมกะละแมเชื่อว่ามีต้นกำเนิดมาจากขนมกาลาเม็กของฝรั่งเศส หรือคาราเมลของอังกฤษหรือเกละไมของชาวมลายู ส่วนท่านพุทธทาสภิกขุตั้งข้อเสนอว่า “น่าจะมาจากขนมฮูละวะของอินเดีย ที่มีส่วนผสมเป็นนมแป้งและน้ำตาล” ปัจจุบันกาละแมมีหลากหลายสีและมีรสชาติที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสูตรของแต่ละผู้ผลิต  แต่ยังมี กาละแมสดหลายพื้นที่ที่ผู้ผลิตยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมของบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน

 

 

 

 

สำหรับการกวนกาละแม 9 กระทะในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหลายภาคส่วนประกอบด้วยกระทะที่ 1 เทศบาลตำบลเทพกระษัตรีร่วมกับมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร กระทะที่ 2 เทศบาลตำบลฉลองร่วมกับเทศบาลตำบลราไวย์และเทศบาลตำบลกะรน กระทะที่ 3 อำเภอถลางร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี กระทะที่ 4 เทศบาลตำบลวิชิตร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎา,องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กระทะที่ 5 เทศบาลเมืองป่าตองร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตำบล กระทะที่ 6 อำเภอกะทู้ร่วมกับเทศบาลเมืองกะทู้และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต  กระทะที่ 7 อำเภอเมืองภูเก็ตร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต กระทะที่ 8 เทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูและองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว และกระทะที่ 9 เทศบาลตำบลเชิงทะเลร่วมกับเทศบาลตำบลป่าคลอกและองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล

สำหรับขนมกาละแมที่กวนเรียบร้อยจะนำไปใช้ประกอบพิธีบวงสรวงปู่ย่าตายายบรรพชนผู้กล้าเมืองถลางในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์แห่งนี้ พร้อมทั้งจะมีการแบ่งปันให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีนำแจกจ่ายให้ไปรับประทานที่บ้านด้วย

 

 

 

 

สำหรับการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรประจำปี 2562 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 2-15 มีนาคม 2562 ณ วัดเทพวนาราม (ม่าหนิก) สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์, อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร, บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง, แหล่งประวัติศาสตร์ถลางและสถานที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรและวีรชนผู้กล้าเมืองถลางให้เป็นที่ประจักษ์และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต

โดยกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย วันที่ 2 มีนาคม 2562 พิธีอุปสมบทหมู่ ณ วัดเทพวนาราม(วัดม่าหนิก)  วันที่ 3 – 15 มีนาคม 2562 พระภิกษุสงฆ์ศึกษาพระธรรมวินัยและฝึกปฏิบัติพัฒนาจิต ณ วัดเทพวนาราม (ม่าหนิก)  วันที่ 5 มีนาคม 2562 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์แหล่งประวัติศาสตร์ถลาง (เจ้าบ้านอาสาพาทัวร์ฯ) ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  วันที่ 6-7 มีนาคม 2562 ผู้อบรมลงพื้นที่ศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ถลางและการฝึกปฏิบัติเป็นมัคคุเทศก์อาสาแหล่งประวัติศาสตร์ถลาง  วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. กวนกาละแม 9 กะทะ ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์  และขอเชิญประชาชนร่วมห่อกาละแม ในวันที่ 11 มีนาคม2562 ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์  วันที่ 12 มีนาคม 2562 พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบวงสรวงปู่ย่าตายายบรรพชนผู้กล้าเมืองถลางโดยช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตรและช่วงเย็นเป็นพิธีบวงสรวง ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00น. พิธีวางพวงมาลาและพิธีสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ณ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร

วันที่ 13 – 15 มีนาคม 2562  เวลา 17.00 – 24.00 น.   งานแสดงแสงสีเสียง ละครอิงประวัติศาสตร์และการจัดลานศิลปวัฒนธรรมจำลองวิถีชีวิตเมืองถลาง โดยจะมีการจำหน่ายอาหารพื้นเมืองอาหารอร่อยภูเก็ตและของดีประจำถิ่น (OTOP) ณ พื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง  อาทิ การแสดงพื้นบ้านหนังตะลุง รองแง็ง มโนราห์การละเล่นพื้นบ้านและการแสดงศิลปวัฒนธรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

โอกาสนี้จังหวัดภูเก็ตจึงขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-15 มีนาคม 2562 โดยการนุ่งโจงห่มสไบ หรือแต่งกายด้วยชุดไทย เพื่อร่วมสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ของจังหวัดภูเก็ต

 

 

สนับสนุนข่าวโดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต
ภาพ : เทศบาลเมืองกะทู้