ข่าวสังคม » การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (To Be Number One Idol) รุ่นที่ 9

การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (To Be Number One Idol) รุ่นที่ 9

27 กุมภาพันธ์ 2019
555   0

การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (To Be Number One Idol) รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 รอบตัวแทนภาคใต้

 

 

 

 

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศระดับภูมิภาค การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (To Be Number One Idol) รุ่นที่ 9 ประจำปี2562 รอบตัวแทนภาคใต้ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมี นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต, นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, นายไพโรจน์ บุญจันทร์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต พร้อมคณะผู้จัดงาน ให้การต้อนรับ โซนภูเก็ตสแควร์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต เมื่อเร็วๆ นี้

โดยการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (To Be Number One Idol) รอบตัวแทนภาคนั้น ผู้ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการประกวดระดับประเทศ เพื่อค้นหาผู้ชนะเลิศต่อไป