ข่าวภูเก็ต » แก้ข้อพิพาทที่ดินบ้านบางดุก

แก้ข้อพิพาทที่ดินบ้านบางดุก

17 กุมภาพันธ์ 2019
1850   0

หัวหน้าคณะปวงชนฯ นำพี่น้องชุมชนบ้านบางดุกวางพานพุ่มถวายความจงรักภักดี ยินดีที่ปัญหาเดือดร้อนเรื่องที่ดินได้รับการแก้ไข
วันที่ 15 ภุมภาพันธ์ 2562 ดร.ณพลเดช มณีลังกา โฆษกสหพรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย (อปท.) แถลงว่า น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ หัวหน้าคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์(ปชก.) ในฐานะประธานคณะทำงานส่วนกลาง ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพิ่อประชาชนฯ พร้อม พล.ต.ศุภฤทธิ์ โรจนธรรม พ.อ.รุ่งโรจน์ เตชธร และคณะ ได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและรับทราบการดำเนินการแก้ไข พร้อมนำพี่น้องประชาชนบ้านบางดุก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ถวายพานพุ่มสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายความจงรักภักดี
“พี่น้องในชุมชนบ้านบางดุก ส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่อยู่กันมาอย่างสงบสุขยาวนายหลายชั่วอายุคนนับร้อยปี ที่ดินมีหลักฐานสิทธิการครอบครอง ส.ค.1 ตั้งแต่ปี 2497 แต่ในห้วงที่ผ่านมา มีปัญหาพิพาทเรื่องที่ดินกับหน่วยงานภาครัฐ ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งปัญหาเรื่องที่ดินแบบนี้ เป็นปัญหาที่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ในเกือบทุกพื้นที่ของประเทศเผชิญประสบอยู่ พูดง่ายๆ อยู่อาศัยทำมาหากินกันมาหลายชั่วอายุคน ตั้งแต่สมัยทวด ปู่ย่า ตายาย แต่อยู่ไปอยู่มากลับกลายเป็นผู้บุกรุกที่ดินของตนเอง จากกฎหมายที่เขียนขึ้นมาบังคับใช้ภายหลัง เรื่องนี้ผมให้ความสำคัญ เพราะถือเป็นปัญหาพื้นฐานในเรื่องความเหลื่อมล้ำ ความไม่ยุติธรรมของพี่น้องประชาชน ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในภาพรวม อย่างไรก็ตาม ผมต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาข้อพิพาทนี้ จนได้มีการยกฟ้องเรื่องการบุกรุกที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว”
“ผมอยากชี้ให้เห็นว่าพี่น้องคนไทยทุกคนไม่ว่จะต่างเชื้อชาติหรือต่างศาสนา สามารถอาศัยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขบนผืนแผ่นดินไทยแห่งนี้ แผ่นดินแห่งพุทธศาสนาภายใต้พระบรมโพธิสมภารของสถาบันพระมหากษัตริย์ของพวกเรา ขอให้เชื่อว่าความยุติธรรมมีอยู่จริงไม่ต้องกลัวครับ”