ข่าวภูเก็ต » วิทยุการบินฯ ทดสอบระบบควบคุมจราจรทางอากาศใหม่ของศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต

วิทยุการบินฯ ทดสอบระบบควบคุมจราจรทางอากาศใหม่ของศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต

6 กุมภาพันธ์ 2019
450   0

วิทยุการบินฯ ทดสอบการใช้งานระบบควบคุมจราจรทางอากาศใหม่ ศูนย์ควบคุมการบิน ภูเก็ต พร้อมรองรับเที่ยวบินเพิ่ม หนุนท่องเที่ยวอันดามัน

 

 

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ทดสอบการใช้งานระบบควบคุมจราจรทางอากาศใหม่ ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต คาดพร้อมใช้งานเต็มรูปแบบปลายปี 2562  เพิ่มขีดความสามารถรองรับ เที่ยวบิน พร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยว  โดยนายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อานวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (กอญ. บวท.) ได้มอบให้ นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ปฏิบัติการ) เป็นประธานในพิธีเปิดการใช้งานระบบบริการการเดินอากาศ (Thailand Modernization CNS/ATM System หรือ TMCS) มี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, พลเรือตรีเรวัต อุบลรัตน์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3, พลเรือตรีนันทพล มาลารัตน์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา, พลตำรวจตรีนันทเดช ย้อยนวล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 8, เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต, นายสุทธิพงษ์ คงพูล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท.(มาตรฐานและความปลอดภัย), หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้แทนจากสายการบินและหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต, สื่อมวลชน, แขกผู้มีเกียรติ, ฝ่ายบริหารระดับสูงจาก บวท. และพนักงานศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต เข้าร่วมพิธีกว่า 200 คน ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต

 

 

 

 

 

นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ปฏิบัติการ) กล่าวว่า  ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก อีกทั้ง ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นสนามบินนานาชาติที่มีปริมาณเที่ยวบินเป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง ซึ่งรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีเที่ยวบินตรงจาก ยุโรป จีน ออสเตรเลีย อินเดีย และรัสเซีย ทั้งนี้ ในปี 2561 มีปริมาณเที่ยวบินรวม 120,000 เที่ยวบิน หรือ เฉลี่ย 323 เที่ยวบินต่อวัน และในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้คาดว่าจะมีปริมาณเที่ยวบินเฉลี่ย 368 เที่ยวบิน ต่อวัน นอกจากนี้คาดว่าอีก 5 ปี ข้างหน้าจะมีปริมาณเที่ยวบินเฉลี่ย 400 เที่ยวบินต่อวัน

จากปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ วิทยุการบินฯ  จึงได้ ดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ (Thailand Modernization CNS/ATM System หรือ TMCS) ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งระบบอุปกรณ์ทั่วทั้งประเทศ และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทดสอบ ระบบและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน โดยได้ขยายการทดสอบระบบไปยังศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาคทั่วประเทศ และในวันนี้ จะเริ่มดำเนินการทดสอบระบบของศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต และคาดว่าจะ ใช้งานอย่างเต็มรูปแบบพร้อมกันทั่วประเทศปลายปี 2562

ทั้งนี้ ระบบควบคุมจราจรทางอากาศใหม่นี้จะช่วย เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบิน  เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการให้บริการ การเดินอากาศ รวมถึงเพิ่มศักยภาพระบบบริการการเดินอากาศของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานและ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการบินโลกอีกด้วย