ข่าวภูเก็ต » “วันราชภัฎ” คนของพระราชา พ่อสร้าง ลูกสืบสาน ชีวิตชุมชน คนพอเพียง

“วันราชภัฎ” คนของพระราชา พ่อสร้าง ลูกสืบสาน ชีวิตชุมชน คนพอเพียง

6 กุมภาพันธ์ 2019
451   0

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เชิญร่วมงาน “วันราชภัฎ 62” คนของพระราชา กิจกรรมตลอดเดือนกุมภาพันธ์ พบกับคอนเสริ์ต ของ “เจนนิเฟอร์ คิ้ม” และ วง AB Normal  รวมทั้งกิจกรรม “รวมพล คนของพระราชา เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ครั้ง ที่ 2 
 
เมื่อเวลา 10.30 น.(6 ก.พ.) บริเวณลานอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เป็นประธานการแถลงการณ์จัดงาน “วันราชภัฎ” คนของพระราชา พ่อสร้าง ลูกสืบสาน ชีวิตชุมชน คนพอเพียง และกิจกรรมรวมพลคนของพระราชา เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2   โดยมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต นายบุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต นายวิโรจน์ คงสำราญ นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และตัวแทนชมรมริมอ่าง ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต กล่าวว่า ในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ครบรอบ 48 ปี ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ได้กำหนดการจัดงาน วันราชภัฎ 62 คนของพระราชา “พ่อสร้าง ลูกสืบสาน ชีวิต ชุมชน คนพเพียง” โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดตลอดเดือนกุมภาพันธ์  เพื่อน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามคำว่า “ราชภัฎ” ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ และสนองพระราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 
สำหรับกิจกรรมตลอดเดือนกุมภาพันธ์มีการจัดกิจกรรมวิชาการและนันทนาการมากมาย เช่นพิธีทำบุญ ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งและตักบาตรต้นไม้ ถนนสายวัฒนธรรมจากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฎ นิทรรศการการแสดงสืบสานวัฒนธรรม “คนของพระราชา สืบสานพระราชาปณิธาน ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม รวมทั้งกิจกรรมบันเทิง ของเจนนิเฟอร์ คิ้ม รวมทั้งการแสดงคอนเสริ์ตของวง AB Normal    
 
นายบุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมรวมพลคนของพระราชา เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 มีการเปิดรับสมัครกิจกรรมเดิน วิ่งดังกล่าว ในวันที่ 2-15 กุมภาพันธ์ โดยมีการเปิดรับสมัครประเภทฟันรัน 3.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 300 บาท รับจำนวนจำกัด 900 คน ประเภทมินิมาราธอน ค่าสมัคร 350 บาท รับสมัครจำนวนจำกัด 600 คน โดยจะมีการวิ่งในวันที่ 30 มีนาคม