ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตคึกคักกิจกรรมปั่นจักรยานตามรอยอดีตล้ำค่าจากยุคเก่าสู่ยุคใหม่

ภูเก็ตคึกคักกิจกรรมปั่นจักรยานตามรอยอดีตล้ำค่าจากยุคเก่าสู่ยุคใหม่

3 กุมภาพันธ์ 2019
1027   0

400 คนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน โครงการตามรอยอดีตล้ำค่าจากยุคเก่าสู่ยุคใหม่ ประจำปี 2562 ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองภูเก็ต-รณรงค์ประชาชนใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

 

 

 

 

เมื่อเวลา 05.00 น. ( 3 ก.พ.) นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตามรอยอดีตล้ำค่าจากยุคเก่าสู่ยุคใหม่ ประจำปี 2562 “สวนสาธารณะสะพานหิน – ย่านเมืองเก่าภูเก็ต สู่ สะพานสารสิน จังหวัดภูเก็ต” มี นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายอรรถาพงษ์ จันทรัตนวงศ์ และนายสมบูรณ์ อัยรักษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ นายธวัชชัย ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดเทศบาลนครภูเก็ต นายอรรถพล ทองทับ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายศูนย์บริการ บจก.อนุภาษกรุ๊ป สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และนักปั่นจักรยาน เข้าร่วมฯ ณ บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

 

น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า จากการที่เทศบาลนครภูเก็ตได้ดำเนินโครงการพัฒนาอนุรักษ์ย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต โดยยึดหลักการทำงานรูปแบบเครือข่ายบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมไปถึงการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่พี่น้องชาวภูเก็ต เกิดความรักและภาคภูมิใจในถิ่นเกิด ไม่หลงลืมรากเหง้าของตนเอง เพื่อใช้เป็นต้นทุนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ด้านการเพิ่มความหลากหลายของการท่องเที่ยวและร่วมส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตลอดจนการรณรงค์การประหยัดพลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน

สำหรับกิจกรรมการปั่นจักรยานในครั้งนี้เป็นปีที่ 8 ซึ่งมีระยะทางจากสวนสาธารณะสะพานหินสู่สะพานสารสิน จังหวัดภูเก็ต รวมระยะทาง 49 กิโลเมตร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานประกอบด้วยประชาชนในพื้นที่และผู้สนใจทั่วไป ประมาณ 400 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนชาวภูเก็ตเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในถิ่นเกิด ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองและเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันซึ่งเครือข่ายดำเนินงานประกอบด้วย เทศบาลนครภูเก็ต, ชมรมจักรยานภูเก็ต, ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต , ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต,และบริษัท อนุภาษกรุ๊ป ซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการสร้างความสมานสามัคคีระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม

นอกจากนี้ ยังเป็นการเชื่อมโยงไปสู่การจัดงานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 โดยเทศบาลนครภูเก็ต ได้ดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้ชาวนครภูเก็ตได้ตระหนักถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษผู้สร้างและสืบทอดมรดกล้ำค่าให้แก่ลูกหลานในปัจจุบัน ซึ่งกำหนดให้มีขึ้น ในระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2562 บนพื้นที่ย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 17.00 – 24.00 น. จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ต และนักท่องเที่ยวร่วม ชมงานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ในครั้งนี้