ข่าวสังคม » ทม.ป่าตองเทศบาลเมืองป่าตองจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุฯ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต

ทม.ป่าตองเทศบาลเมืองป่าตองจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุฯ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต

31 มกราคม 2019
913   0

เทศบาลเมืองป่าตองจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองป่าตอง มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

 

 

 

 

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 31 ม.ค.2562 นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองป่าตอง ณ ศูนย์ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองป่าตอง

โดยกองสวัสดิการและสังคมเทศบาลเมืองป่าตองได้จัดโครงการขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองป่าตองเสริมสร้างทักษะและมีการพัฒนาตนเองในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มาจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนและเป็นวิทยากรผู้สอนให้แก่ผู้สูงอายุ

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองป่าตอง กำหนดให้มีการเรียนการสอนทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00 -16.00 น. รวมระยะเวลา 6 เดือน โดยมีผู้สนใจสมัคเข้าเรียนจำนวน 60 คน