ข่าวภูเก็ต » ทม.ป่าตองปรับพื้นที่ทางเท้าเป็นจุดขายอาหารทะเลยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวประมงคลองปากบาง

ทม.ป่าตองปรับพื้นที่ทางเท้าเป็นจุดขายอาหารทะเลยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวประมงคลองปากบาง

17 มกราคม 2019
606   0

เทศบาลป่าตองปรับพื้นที่ทางเท้าเป็นจุดจำหน่ายอาหารทะเลสินค้าชุมชน ให้แก่ ชาวประมงพื้นบ้านคลองปากบาง ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น พร้อมขอความร่วมมือ คัดแยกขยะก่อนทิ้งตามนโยบายรัฐบาล

 

 

 

 

นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางเทศบาล  เมืองป่าตองได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณทางเท้าจุดสะพานคอรัลบีช เพื่อทำเป็นจุดจำหน่ายอาหารทะเล และสินค้าชุมชนของชาวประมงพื้นบ้านบ้านคลองปากบาง โดยได้วางระบบน้ำประปาสำหรับทำความสะอาด หลังจากที่พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านได้นำอาหารทะเลและสินค้าชุมชนมาจำหน่ายบริเวณจุดดังกล่าว

ทั้งนี้บริเวณพื้นที่ที่ ปรับปรุงใหม่จะทำให้มีเนื้อที่ กว้างขวางขึ้น การจัดสรรพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลและสินค้าของชุมชนชาวประมงพื้นบ้านคลองปากบาง ป่าตอง จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ให้ชาวประมงมีรายได้มากขึ้น เสริมสร้างบรรยากาศด้านการท่องเที่ยว ที่เพิ่มเสน่ห์ ความสวยงาม และถูกสุขลักษณะ อนามัย สอดรับกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ชาวประมงพื้นบ้านบ้านคลองปากบางได้นำอาหารทะเลและสินค้าชุมชนมาวางจำหน่าย บริเวณจุดดังกล่าว แต่ยังไม่มีการจัดระเบียบ ให้สวยงาม และไม่มีระบบน้ำสำหรับทำความสะอาด วันนี้ ทางเทศบาลเมืองป่าตอง จึงเข้ามาให้การดูแล สนับสนุน เพื่อสร้างบรรยากาศด้านการท่องเที่ยวและทำให้จุดจำหน่ายดังกล่าวมีความสวยงามเป็นระเบียบมากขึ้น

นอกจากนี้ นางสาว เฉลิมลักษณ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องของ การดูแลความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อมว่า ในแต่ละวันต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและผู้ที่นำสินค้าชุมชนมาจำหน่ายในบริเวณดังกล่าว  เมื่อจำหน่ายสินค้าชุมชนหรืออาหารทะเล เรียบร้อยแล้ว ขอให้ช่วยทำความสะอาด เก็บขยะ ในบริเวณจุดจำหน่ายด้วย เนื่องจาก ทางเทศบาลมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ที่จะลงไปดูแลได้ตลอดเวลา  จึงขอความร่วมมือและรณรงค์ ให้คัดแยกขยะก่อนทิ้งตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริม บรรยากาศด้านการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์อันดีงามของเมืองป่าตองและจังหวัดภูเก็ตต่อไปด้วย