ข่าวภูเก็ต » ปภ.บูรณาการ 6 จังหวัดอันดามันวางระบบ-พัฒนากลไกแจ้งเตือนภัยสึนามิ

ปภ.บูรณาการ 6 จังหวัดอันดามันวางระบบ-พัฒนากลไกแจ้งเตือนภัยสึนามิ

16 มกราคม 2019
335   0

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นระบบการแจ้งเตือนภัยสึนามิในพื้นที่ 6 จังหวัดอันดามัน กำหนดวางระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิ ระบบ ETD ในทะเลอันดามัน 16-18 ม.ค.นี้ เพื่อเก็บข้อมูลปัจจัยบ่งชี้การเกิดคลื่นสึนามิ สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน
วันนี้(16 ม.ค.)ที่โรงแรมโนโวเทล โภคีธรา จังหวัดภูเก็ต นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่นเกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนภัยสึนามิ ในพื้นที่ 6 จังหวัดอันดามัน ว่า แผ่นดินไหวและสึนามิเป็นภัยพิบัติสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการวางระบบและพัฒนากลไกการแจ้งเตือนภัยสึนามิที่รวดเร็วและทั่วถึง กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) ได้เชื่อมโยงข้อมูลเตือนภัยสึนามิอย่างเป็นระบบ ผ่านศูนย์วิเคราะห์สึนามินานาชาติ พร้อมติดตามปัจจัยบ่งชี้แนวโน้มการเกิดสึนามิจากแหล่งต่างๆ ทั้งข้อมูลเชิงลึกของแผ่นดินไหวในทะเล ข้อมูลแรงดันน้ำในระดับความลึกจากทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิฝั่งมหาสมุทรอินเดีย และข้อมูลระดับน้ำทะเลจากสถานีวัดระดับน้ำ รวมถึงได้วางระบบตรวจวัดและเตือนภัยสึนามิทั่วถึงทุกพื้นที่ เพื่อให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ภัยและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำและทันต่อสถานการณ์
 
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดประชุมสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นเกี่ยวกับระบบการแจ้งเตือนภัยสึนามิในพื้นที่ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยมีกงสุลกิตติมศักดิ์ ของประเทศต่างๆ ประจำจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนระดับจังหวัด 6 จังหวัดอันดามัน เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านบริการ ผู้ประกอบการด้านประมง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำเครือข่ายเตือนภัยภาคประชาชน กว่า 150 คน ร่วมประชุม นอกจากนี้ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้กำหนดวางระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิระบบ ETD(Easy to Deploy) ในทะเลอันดามัน ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคมนี้ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการเก็บข้อมูลของคลื่น แรงสั่นสะเทือน และปัจจัยบ่งชี้การเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ โดยทำหน้าที่ส่งต่อข้อมูลไปยังระบบแจ้งเตือนภัยของประเทศต่างๆ ตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การติดตามปัจจัยบ่งชี้แนวโน้มการเกิดสึนามิจากแหล่งต่างๆ ทั้งข้อมูลเชิงลึกของแผ่นดินไหวในทะเล ข้อมูลแรงดันน้ำในระดับความลึกจากทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิฝั่งมหาสมุทรอินเดียมีความสมบูรณ์มากขึ้น 
 
อย่างไรก็ตาม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ได้เชื่อมโยงข้อมูลที่บ่งชี้ว่าจะเกิดสึนามิอย่างรอบด้านบนฐานข้อมูลเชิงวิชาการ พร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้ในการคาดการณ์และแจ้งเตือนภัยสึนามิที่แม่นยำรวดเร็ว อีกทั้งวางระบบเตือนภัยสึนามิให้พร้อมใช้งานในทุกพื้นที่เสี่ยงภัย ควบคู่กับการกระจายข้อมูลเตือนภัยสึนามิในหลากหลายช่องทางถึงระดับพื้นที่ รวมถึงสร้างเครือข่ายเตือนภัยทำหน้าที่ประสานแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพทันท่วงที
 
นายชยพล กล่าวต่อไป ว่า ปภ.ได้ผลักดันให้มีกรอบนโยบายและการทำงานในทิศทางเดียวกัน มีการบูรณาการการปฏิบัติงานให้การจัดการสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีระบบ มีหน่วยเผชิญเหตุอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะหน่วยปฏิบัติระดับพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ที่มีความพร้อม และสามารถบูรณาการ บริหารจัดการภัยสึนามิในพื้นที่เสี่ยงภัย อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การติดตั้งระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิในทะเลอันดามันนี้ เป็นกลไกในการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยสึนามิเพื่อให้สามารถเตือนภัยได้ล่วงหน้าอย่างแม่นยำและรวดเร็ว ทำให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกกับข่าวลือต่างๆ จึงช่วยสร้างความเชื่อมั่นและประชาชนและนักท่องเที่ยว