ข่าวสังคม » เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต จัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบและเข้าสู่ปีที่ 17 ของการดําเนินธุรกิจ

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต จัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบและเข้าสู่ปีที่ 17 ของการดําเนินธุรกิจ

21 ธันวาคม 2018
976   0

โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปา จัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบและเข้าสู่ปีที่ 17 ของการดําเนินธุรกิจ 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.61 โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา นําโดยผู้จัดการทั่วไป นายแมทเธียส อีฟ ซุตเตอร์พร้อมทีมผู้บริหารและ พนักงานของโรงแรม ร่วมพิธีทําบุญทางศาสนาพราหมณ์, พุทธ และอิสลาม เนื่องในวาระโอกาสครบรอบและเข้าสู่ปีที่ 17 ของการดําเนินธุรกิจ โดยพิธีในช่วงเช้า ได้มี การถวายสักการะแด่ศาลท้าวพรหมสุริยาปราการและศาลเจ้าที่ปู่ย่า ตามหลักความ เชื่อทางศาสนาของคนไทยต่อเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ช่วยปกป้องรักษา พื้นที่และนําความเจริญรุ่งเรืองมาสู่โรงแรมฯ ต่อด้วยการถวายสังฆทานและภัตตาหาร เพลแด่พระภิกษุสงฆ์จํานวน 9 รูป และในช่วงบ่ายได้มีการจัดทําพิธีตามหลักศาสนาอิสลามโดยการเชิญผู้นําทางศาสนกิจมาอ่านคัมภีร์อัลกุรอานเพื่อให้ความเป็นศิริ มงคลและรุ่งโรจน์ของโรงแรม อีกทั้งทางโรงแรมได้จัดเตรียมอาหารมื้อพิเศษและพิธี ตักเค้กเฉลิมฉลองครบรอบ 17 ปีให้กับพนักงานทุกคน

นายแมทเธียส อีฟ ซุตเตอร์ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา กล่าว ว่า“เนื่องในวาระโอกาสอันเป็นศิริมงคลนี้ กระผมขอขอบพระคุณแด่ผู้มี อุปการะคุณ ไม่ ว่าจะเป็นลูกค้าผู้ใช้บริการของโรงแรม บริษัทคู่ค้า เจ้าของกิจการและเพื่อนพนักงาน ทุกท่าน ที่มีความเชื่อมั่นต่อโรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ด้วยดีเสมอมา” พวกเราขอให้คํามั่นสัญญาว่าจะพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้ ดีมากยิ่งขึ้นในปถัดๆไป”

โรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา สร้างชื่อเสียงผลงานต่าง ๆ มากมาย และถือเป็นหนึ่งในผู้นําธุรกิจด้านโรงแรมเรีสอร์ทระดับโลก โดยได้รับรางวัล ต่าง ๆ มากมายถึง 250 รางวัล ตลอดช่วง 17 ปีที่ผ่านมา