ข่าวสังคม » ‘แฟมิลี่มาร์ท’ จับมือ ‘บางกอกแอร์เวยส์’ จัด Workshop การคัดแยกขยะแบ่งปันความรู้ให้เยาวชนและ พนักงาน

‘แฟมิลี่มาร์ท’ จับมือ ‘บางกอกแอร์เวยส์’ จัด Workshop การคัดแยกขยะแบ่งปันความรู้ให้เยาวชนและ พนักงาน

20 ธันวาคม 2018
900   0

‘แฟมิลี่มาร์ท’ จับมือ ‘บางกอกแอร์เวยส์’ จัด Workshop การคัดแยกขยะแบ่งปันความรู้ให้เยาวชนและ พนักงาน

 

 

 

 

แฟมิลี่มาร์ท จับมือ  บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) หรือ บางกอกแอร์เวย์ส จัดเวิร์คช็อป “คัดแยกขยะต้นทาง สู่ปลายทางที่ยั่งยืน ณ โรงเรียนวัดบุณฑริการาม อ.เกาะสมุย โดยเน้น 3 แนวทางหลักคือ “ลด ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่” ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการขยะให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดบุณฑริการาม พนักงานสาขาแฟมิลี่มาร์ท และพนักงานบางกอกแอร์เวยส์ โดยเน้นการลดขยะต้นทาง ที่เริ่มจากตัวเราเองและ สามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่ม และถ่ายทอดขยายผลไปยังครอบครัว เพื่อน และคนในชุมชนต่อไป