ข่าวสังคม » ทม.กะทู้ จัดกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ทม.กะทู้ จัดกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

20 ธันวาคม 2018
815   0

ทม.กะทู้ จัดกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

 

 

 

 

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกะทู้ จัดกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองกะทู้ โดยมีนายอรรถาพงษ์ จันทรัตนวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสมทรง ประสานสม รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ตลอดจน ตัวแทนจากสถานประกอบการในเขตกะทู้เข้าร่วม

 

 

 

 

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเพิ่มองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ และแกนนำด้านอาหารปลอดภัย ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านสุขาภิบาล ให้ตระหนักและเฝ้าระวังตนเองจากการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงร้านอาหารให้ได้มาตรฐาน Clean Food Good Taste และส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารให้ได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย