ข่าวพระราชสำนัก » โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต รับมอบสิ่งของพระราชทาน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต รับมอบสิ่งของพระราชทาน

14 ธันวาคม 2018
599   0

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต 
 
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในโอกาสมอบสิ่งของพระราชทาน โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต นางวริศรา วงศ์มุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตและกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนเข้าร่วม
 
นายภัคพงศ์ กล่าวว่า ในแต่ละปีเด็กๆ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่จากองค์พระบรมราชูปถัมภ์แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ซึ่งได้พระราชทานเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน อาคารเรียน สิ่งของต่าง ๆ และเงินพระราชทานเพื่อการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนรวมถึงในครั้งนี้ได้ทรงพระราชทานอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา
 
ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่เด็กนักเรียนเป็นเด็กที่ขาดแคลนหรือกำพร้าบิดา มารดา หรือครอบครัวหรือครอบครัวได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใด ก็ยังคงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านด้วยน้ำพระราชหฤทัยดุจสายธารหลั่งไหลมาหล่อเลี้ยงชีวิตให้กลับฟื้นยืนต่อไปได้ ฉะนั้นลูกราชประชานุเคราะห์ทุกคนควรตระหนักและระลึกเสมอว่าเราควรเป็นเด็กดีมีความกตัญญู กตเวที ต้องตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด ครูอาจารย์ต้องตั้งใจสอนนักเรียนให้ดีที่สุด พ่อแม่ ผู้ปกครองของนักเรียนควรตอบแทนในโอกาสที่ได้รับด้วยการปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทที่ทรงมอบให้เพื่อจะเป็นคนดีแก่ครอบครัว มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติต่อไป 
 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต เดิมคือ โรงเรียนบ้านกมลา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 14 ไร่ 50.53 ตารางวา ติดชายหาดกมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเขตพื้นที่ให้บริการคือ ทุกอำเภอในจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันเปิดทำการสอนเข้าสู่ปีที่ 14 โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนประเภทอยู่ประจำ (กิน-นอน) และนักเรียนประเภท ไป-กลับ ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 729 คน เป็นนักเรียนอยู่ประจำจำนวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 39.51 เป็นนักเรียนไป-กลับจำนวน 441 คน คิดเป็นร้อยละ 60.49 มีห้องเรียน 30 ห้อง มีข้าราชการครูจำนวน 18 คน พนักงานราชการครู จำนวน 9 คน ครูอัตราจ้างจำนวน 23 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน พี่เลี้ยงนักเรียนพิการ จำนวน 5 คน และคนงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 9 คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น 65 คน