ข่าวภูเก็ต » ที่ปรึกษาทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเยือนภูเก็ต ชื่นชมยกระดับ Phuket Smart City ดึงดูดนักลงทุน

ที่ปรึกษาทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเยือนภูเก็ต ชื่นชมยกระดับ Phuket Smart City ดึงดูดนักลงทุน

11 ธันวาคม 2018
300   0

จังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับ นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์  อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย   ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพบปะกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดภูเก็ต พร้อมชื่นชมรัฐบาลไทยและจังหวัดภูเก็ตที่มีการสนับสนุนยกระดับ ภูเก็ต Smart City สร้างสิ่งแวดล้อม ดึงดูดความสนใจ นักลงทุนจากสหรัฐอเมริกา ได้เป็นอย่างดี

 

 

 

 

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 11 ธ.ค.61 ที่ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการภูเก็ต มอบหมายให้ นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการภูเก็ต ให้การต้อนรับนายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในนามราชทูตจากสหรัฐอเมริกา  ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนจังหวัดภูเก็ต เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพบปะกับภาคเอกชนและรับฟังปัญหาต่างๆในจังหวัดภูเก็ต

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีความยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับนายปีเตอร์ เฮย์มอนด์  ในฐานะราชทูตจากสหรัฐอเมริกาที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพบปะกับหน่วยงานภาคเอกชน และรับฟังปัญหาต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ สถานทูตสหรัฐอเมริกามีความสนใจจังหวัดภูเก็ตเพราะเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่โด่งดังไปทั่วโลกและมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตค่อนข้างมาก รวมถึงสนใจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ ขยะของจังหวัดภูเก็ต จากปัจจัยการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาในเรื่องขยะและน้ำเสีย ในส่วนของ การจัดการและ การคัดแยกขยะ ขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำร่องการคัดแยกขยะเปียก และขยะพลาสติก พร้อมทั้งจะเน้นการรณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดดำเนินการแยกขยะด้วย

ในส่วนของเรื่องน้ำเสียทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลน้ำเสียและปัจจุบันทางจังหวัดภูเก็ตมีเซนเซอร์วัดน้ำเสียแต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งจังหวัด จังหวัดภูเก็ตกำหนดแผนการแก้ปัญหาโดยการเพิ่มจำนวนเครื่องวัดน้ำเสียให้มากขึ้นให้ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต ในส่วนของเรื่องสัญญาณเตือนความปลอดภัยจากสึนามิ ซึ่งสหรัฐอเมริกาให้ความสนใจ นั้น ทางจังหวัดมีทั้งหมด 19 จุด และมีตัวที่เป็นเซ็นเซอร์ซึ่งอยู่ในทะเล ยังสามารถ ใช้การได้เป็นอย่างดี

 

 

 

 

ด้าน นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้มาจังหวัดภูเก็ตและขอขอบคุณรองผู้ว่าราชการภูเก็ตที่ได้เสียสละเวลามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ถึงปัญหาการค้าขายของจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ทุกครั้งที่เดินทางมาเมืองไทยเมื่อคิดถึงชายหาดก็จะคิดถึงภูเก็ตเป็นอันดับแรกเพราะจังหวัดภูเก็ตมีชื่อเสียงทั่วโลกและเป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยว  มีความงดงามและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ อาหารอร่อยทั้งนี้ ขอให้รัฐบาลไทยและจังหวัดได้รักษาชื่อเสียงอันดีงามของภูเก็ต  และขอชื่นชมรัฐบาลไทยและจังหวัดภูเก็ตที่มีการสนับสนุนสร้างสิ่งแวดล้อมด้านการค้าเพื่อดึงดูดความสนใจ นักลงทุน บริษัทไอทีหรือบริษัทเล็กๆจากอเมริกา ซึ่งส่วนใหญ่ได้เลือกมาจัดตั้งที่ภูเก็ตเพราะภูเก็ตได้รับการยกย่องเป็นภูเก็ต Smart City ได้เป็นจังหวัดนำร่องอันดับ 1 ของประเทศไทยมีโครงสร้างที่ดีและมีนโยบายที่จะช่วยรักษาความเป็นธรรมาภิบาลถือเป็นความสำเร็จของจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้สิ่งที่สหรัฐอเมริกายังมีความกังวลและอยากจะให้จังหวัดภูเก็ตดูแลเป็นพิเศษ คือ การดูแลความปลอดภัย ของนักท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมของการทำงานของบริษัทในจังหวัด ภูเก็ต  อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จังหวัดภูเก็ตที่ได้ช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยว เป็นอย่างดี