ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตทำบุญตักรบาตรวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9

ภูเก็ตทำบุญตักรบาตรวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9

5 ธันวาคม 2018
525   0

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำข้าราชการ ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.9 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 
เวลา 07.00 น.( 5 ธ.ค.)จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม โดยนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และภาคประชาชน จากทุกสาขาอาชีพ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 50 รูป จากวัดต่างๆ ใน จ.ภูเก็ต ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี 
 
จากนั้นเวลา 08.30 น. ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำทุกภาคส่วนร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวที ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถ อุทิศกำลังพระวรกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรและประเทศชาติ ให้ได้รับความผาสุกและร่มเย็น  
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯกำหนดให้ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย อันเนื่องมาจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่มาสู่พสกนิกรชาวไทย และด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมา ปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบการลงนามรับสนองพระราชโองการในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังนี้ 1.เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2. เป็นวันชาติ และ 3. เป็นวันพ่อแห่งชาติ พร้อมกันนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการด้วย