ข่าวภูเก็ต » สสจ.ภูเก็ตสุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค

สสจ.ภูเก็ตสุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค

4 ธันวาคม 2018
291   0

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต บูรณาการร่วมหลายฝ่ายลงพื้นที่สุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ แนะประชาชนควรเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่จากผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)”

 

 

 

 

เมื่อเวลา 11.00 น.(4 ธ.ค.) นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ,คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากจังหวัดภูเก็ต และอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต ร่วมสุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ฟลอเรสต้า ภูเก็ต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค

 

 

 

นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว กล่าวภายหลังการนำเจ้าหน้าที่สำรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ว่า การเลือกซื้อกระเช้าที่จัดไว้แล้ว หรือการจัดกระเช้าด้วยตนเอง ควรเลือกกระเช้าที่บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” บนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้รับหรือคนที่ท่านรักได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมต่อสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ

ควรเลือกกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดีและมีการแสดงฉลากรวม โดยเป็นฉลากที่แสดงรายการผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดรวมในภาชนะ และข้อความต้องแสดงรายละเอียด ได้แก่ ชื่อหรือประเภทหรือชนิดของอาหาร , วันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า ทั้งนี้ เมื่อนำกระเช้าไปมอบให้แก่ผู้รับ ไม่ควรแกะฉลากรวมออก เนื่องจากผู้รับสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหารและวันหมดอายุว่าตรงกับฉลากหรือไม่

หากเลือกอาหารกระป๋องจัดในกระเช้า ควรดูลักษณะกระป๋อง ต้องไม่บุบ หรือโป่งพอง หรือ มีรอยรั่ว ดูตะเข็บหรือรอยต่อต้องเรียบร้อยแน่นหนา และกระป๋องไม่เป็นสนิม ที่สำคัญควรสังเกตฉลากต้องแสดงข้อความรายละเอียดครบถ้วน เช่น เลข อย. , ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้า ,วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ และส่วนประกอบ เป็นต้น

หากต้องการจัดกระเช้าด้วยตนเอง ควรเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ และ/หรือเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการต่อผู้รับ ซึ่งมีหลากหลายประเภทผลิตภัณฑ์วางจำหน่าย และควรสังเกตวันเดือนปีที่หมดอายุด้วย

 

 

 

นายแพทย์ธนิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ขอให้ประชาชนเริ่มต้นให้กระเช้าของขวัญด้วยผลิตภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” และในทุกช่วงโอกาสที่จะมีการมอบกระเช้าให้แก่กัน ซึ่งขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการดังกล่าว จากมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการฯ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 7 กลุ่มอาหาร ได้แก่ กลุ่มอาหารมื้อหลัก 13 ผลิตภัณฑ์ , กลุ่มเครื่องดื่ม 582 ผลิตภัณฑ์ , เครื่องปรุงรส 14 ผลิตภัณฑ์ , อาหารกึ่งสำเร็จรูป 37 ผลิตภัณฑ์ (บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและโจ๊ก), ผลิตภัณฑ์นม 103 ผลิตภัณฑ์ , ขนมขบเคี้ยว 35 ผลิตภัณฑ์ และไอศกรีม 28 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหมด 812 ผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์ดังกล่าวได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าเพื่อสุขภาพ และร้านค้าทั่วไป